hoved
vf2
About us 3 - Byråd - Facebook - Forside - Foldere - Instagram - Kalender - Kandidater (byråd og region) - Kontakt - Link - Lokale økologer - Om os - Oversigt - Rettigheder - Twitter - Udvalg - Underskriftsindsamlinger - Vigtige nyheder - Vi mener - YouTube - Om RSS.

Du kan få vores elektoniske kalender på din telefon, computer eller tablet, klik her
Kalenderen er sidst opdateret d. 20/5 - opdater din kalender klik her

 

Næste medlemsmøde er d. 24/5 kl. 19

Sted: 3F - Transport, Nyhavnsgade 25, 6700 Esbjerg, Emne: Kommunalpolitisk Program

50 år's Besættelse af Palæstina

Palæstinenserne har været besat i 50-år, derfor er der på landsplan aktionsugen 5. – 10 juni.

Hold dig orienteret på Facebook

Palæstinagruppen-Esbjerg

Klik her for flyer

Fredagscafe med Boykot Israel d. 2/6

Johanna Mortensen og Irene Clausen fra Boykot Israel, København holder oplæg med efterfølgende debat og der vil være salg af Mercandise, T-shirt mm. Der er kaffe og kage.
Fra 17.00 til 19.00 i 3F, Nyhavnsgade 25.

Oplæg og film i Huset, Nørregade søndag d. 4/6 kl. 18.30

Taler ved Ibraham Alaaeldin og Jonas Devantier fra 3F, der har arbejdet i Palæstina til 2016, Jonas oplæg over skype. Efter talerne er deer film der belyser Israelernes undertrykkelse af Palæstinenserne. Filmen bliver vist kl 19.00 og kl 21.00

Tale af den palæstinesiske ambasadør Shami og Christian Juhl, MF og efterfølgende debat.

Onsdag d. 7. juni i fritidshuset Kirkegade 51, kl. 19 - 21. Der er kaffe og kage.

Fredag d. 9/6 kl. 14.00 til 18.00 på Torvet. Kultur-og info eftermiddag.

Taler ved John Snedker, Atef Nassar og Jacob Meier.
Kulturelle indslag: Hiba Alaaeldin med digtoplæsning og lokale palæstinensiske grupper m. musik og dans.
Der vil være boder/telte med salg af Mercandise fra Palæstina, Palæstinensisk mad og drikke, informationsmateriale, udstilling om Østjerusalem og et snakketelt med kaffe og kage.

 

Forsiden Bliv medlem - Kontakt - Oversigt

Velkommen til hjemmesiden for Enhedslisten Esbjerg og Fanø kommune.

Hvis du har forslag til oplysninger, der skal med på hjemmesiden, er du velkommen til at skrive til webmaster Poul Eck Sørensen på poul@peaceweb.dk

Det er muligt at bruge domænenavnet esbjerg.enhedslisten.dk

Sidens top

 

30timer400

 

Tid til mere - job til flere

Tid til det gode liv

Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale sportsklub eller bare tid til at arrangere en vejfest sammen med naboerne.

Men arbejdslivet bliver mere og mere krævende. De fleste af os kender mennesker, der arbejder på alle tider af døgnet, året rundt. Det slider ikke kun på den arbejdende. Det slider også på familien – og i sidste ende på samfundet.

Samtidig er 170.000 raske mennesker arbejdsløse. Andre arbejder på deltid eller i løse ansættelser og drømmer om et fast arbejde på fuld tid. I de kommende år vil ny teknologi og robotter gøre hundrede af tusinder overflødige.

Læs mere her

Sidens top

 

Økonomien bag 30 timer

Enhedslisten arbejder for at få normalarbejdstiden ned på 30 timer om ugen. Vores vision er udlagt i rapporten Tid til mere – job til flere, som beskriver, hvordan vi forestiller os en overgang, som er bæredygtig. I dette baggrundsnotat forsøger vi at regne på nogle af de samfundsøkonomiske konsekvenser af 30 timers ugen. Vi ser på, hvordan arbejdstidsforkortelsen vil påvirke konkurrenceevnen, produktionen, beskæftigelsen, lønudviklingen, og offentlige finanser.

læs mere her

Sidens top

 

Introduktionstilbud:

Bliv medlem for 100 kr. i den første periode,
se perioden her.

Tilbuddet forudsætter at du bliver tilmeldt betalingsservice

enhedslisten.dk/blivmedlem

Sidens top

blivmedlem

Sidens top

 

Tale ved LO Vests demonstration for kædeansvar mandag den 15. maj 2017 – Sarah Nørris

 

sarah250
Foto: Esbjerg Forberedende Erhvervsskole

Så står vi her igen. Så vidt jeg husker er det tredje gang i denne byrådsperiode. Det er jo ikke fordi det ikke er dejligt at se jer, men jeg ville sådan set helst have været foruden. Jeg ville da helst at vi her i kommunen allerede havde både kædeansvar og værn mod social dumping. Men det har vi ikke. Og det får vi heller ikke i dag.

Indrømmet – det forslag til indkøbspolitik der ligger i dag, er marginalt bedre end det vi allerede har. Men også kun marginalt.

Der stilles stadig ikke krav til virksomhederne om at tage et reelt socialt ansvar. Både for vores unge så de kan få en læreplads. Men også for dem af vores borgere der ikke kan være på arbejdsmarkedet på samme vilkår som os der er flest af. En mangfoldig arbejdsplads er en god arbejdsplads. Og der skal være plads til os alle. Også dem der på grund af skade eller sygdom, ikke kan arbejde for fuld gas i 37 timer om ugen. Men det vil Venstre ikke være med til. Det er nemlig synd for virksomhederne. Og så bliver det al for dyrt. For dyrt for hvem, om jeg må spørge?

Men Venstre har besluttet sig for, at det med socialt ansvar og kædeansvar er noget socialistisk pjank. Gu er det ej. Hvis der er noget der er, så er det ansvarlighed. Noget som de ellers plejer at bryste sig voldsomt af at de ejer. I Enhedslisten er vi altså ikke i mod de private virksomheder, som det ellers nogen gange bliver fremstillet. Men vi er i mod at de ikke på lige vilkår med offentlige virksomheder, skal tage et medansvar. For os handler det ikke kun om, at du skal have en ordentlig løn og ordnede arbejdsforhold. For os handler det også om retfærdighed. Det kan da ikke være rigtigt at vores italienske, rumænske og litauiske kollegaer skal knokle 12-16 timer i døgnet til den halve løn. Og så i øvrigt bo i et eller andet faldefærdigt skur. Det er sgu ikke retfærdigt overfor dem. Og det er ikke retfærdigt over for jer.

Som offentlig myndighed er der kun én rigtig vej. Og det er at vi giver vores opgaver til firmaer der har en almindelig dansk overenskomst, med de dertil hørende rettigheder. Uanset om de så anvender arbejdskraft der ikke taler dansk. Sådan må det være. Sådan skal det være. Og uanset udfaldet her om lidt – så fortsætter vi kampen – også i den kommende byrådsperiode. Tak for ordet. Tak fordi i kom.

Sidens top

 

Lukninger og afskedigelser truer i genopretningsplan

sarah3

Jyske Vestkysten d. 15/5 - 2017

Enhedslistens Sarah Nørris er rystet over forslaget til genopretningsplanen.

Der er lagt op til voldsomme serviceforringelser for de allersvageste borgere og nedskæring på 55 årsværk, hvis forvaltningens forslag til genopretning af økonomien på Borger & Arbejdsmarkeds-området vedtages politisk.

Læs Sarahs indlæg i Jyske Vestkysten.

Læs også Budgetanalyse afslører underskud på 143 mio. kr. på handicapområdet.

Sidens top

 

Landsdækkende aktionsdag d. 10/5 - 2017

Arbejdsmiljø og faglighed presset af produktivitetskrav

Lars taler ved Happening i forbindelse med Velfærdsalliancens demonstrationsdag d. 10/5 hvor vi lavede en happening.

Se Lars' tale på Enhedslisten Esbjergs Facebookside.

Lars

Sidens top

 

Enhedslisten inviteret med til dette års budgetforhandlinger

sarah2Pressemeddelelse fra Sarah Nørris d. 8/5 - 2017

Der er en vis glæde at spore i Enhedslistens byrådsgruppe denne mandag, idet det på dagens økonomiudvalgsmøde stod klart, at borgmesteren har tænkt sig at invitere alle byrådets partier med til budgetforhandlinger til september.

”Det var et noget uskønt forløb sidste år, hvor vi end ikke fik lov at komme ind ad døren – vi blev simpelthen ikke inviteret” udtaler økonomiudvalgsmedlem Sarah Nørris, og uddyber: ”det er meget muligt at borgmesteren synes vi er irriterende, men han er dog borgmester for alle byens borger, også for dem der har stemt på os. Demokratisk set bør alle inviteres med og derefter vil forhandlingerne jo vise hvem der kan være med. Vi er derfor meget tilfredse med borgmesterens tilkendegivelse på dagens møde, og vil nu gå i gang med at forberede os bedst muligt.”

Sidens top

 

 

Tidligere nyheder / udtalelser

se vi mener siderne.

Sidens top

 

Kontakt:

 

Jeg har en sag, som jeg mener,
at Enhedslisten Esbjerg bør tage stilling til. Skriv til esbjerg@enhedslisten.dk

Bliv medlem klik her

 

Bestyrelsen i Esbjerg og Fanø afdeling:

Poul Eck Sørensen
61 67 82 49
esbjerg@enhedslisten.dk
Kontaktperson

Lisbet Skou
esbjerg@enhedslisten.dk
Kasserer

Ruth Mikel Jensen
29 84 23 76
ruthmikeljensen6@gmail.com

Sabrina Louise Christiansen
51 90 68 61
sabrinac@live.dk

Thormod H S Jensen
26 28 64 09
thormod@esenet.dk

Ulrik Storkholm
30 72 30 44
ust@aabenraa.dk

Sidens top

 

Afdelings udvalg

Kontaktpersoner til afdelings udvalg - Klik her

 

Socialistisk Ungdomsfront, SUF:

Venus Fabrisius
28 73 13 96
esbjerg@ungdomsfront.dk
Kontaktperson
SUF Esbjerg og Jylland Syd

 

Afdelings mand i Regionsbestyrelsen

John Littau
20 20 10 74
johnlittau.esbjerg@gmail.com

 

Vores kontakt til hovedbestyrelsen

Rasmus Falck Østergaard
24 52 41 48
rasmusf@enhedslisten.dk

Sidens top

 

Folketingsmedlem Sydjyllands
storkreds og 1. kandidat ved næste folketingsvalg.

Henning Hyllested
33 37 50 10
Henning.Hyllested@ft.dk

2. kandidat ved næste folketingsvalg.

Rasmus Vestergaard Madsen
26 59 51 31
vestergaard186@hotmail.com

 

Folketingsmedlem og folketingskandidat ved kommende valg Esbjerg Bykredsen

Henning Hyllested
33 37 50 10
Henning.Hyllested@ft.dk

 

Folketingskandidat ved kommende valg Esbjerg Omegnskredsen

Sabrina Louise Christiansen
51 90 68 61
sabrinac@live.dk

Sidens top

 

Medlem af regionsrådet Syddanmark

Vibeke Syppli Enrum
20 46 06 03
vse@live.dk

 

Regionale organisations-koordinator

Frederik Kronborg
frederik.k@enhedslisten.dk
22 10 00 83

Marianne Pacarada
kan indtil videre kontaktes på:
Mobil: 22 49 05 20
E-mail:m.pacarada@hotmail.com

18 timer ugentligt som deltidsvikar for Frederik Kronborg frem til 30. juni med primært arbejdsområde at have kontakten til regionens jyske afdelinger med valgkampen i højsædet.

 

Byrådsmedlemmer Esbjerg

 

Sarah Nørris Christensen
40 12 21 55
sac1@esbjergkommune.dk
Medlem af:
Økonomiudvalget
KL Kommunalpolitisk Topmøde
Kommunekontaktråd Syddanmark

Erik Tiedgen
21 68 23 61
ertie@esbjergkommune.dk
Medlem af:
Børn & Familieudvalget

Sidens top

 

Hjemmesiden

Multimediegruppen står for hjemmesiden.

Forslag / rettelse kan du sende til Poul Eck Sørensen på poul@peaceweb.dk

 

 

 

Oversigt:

 

About us

 

Byråd

 

Facebook

 

Forside

 

Instagram

 

Kalender 2016 - 2017

> 2015 - 2016

 

Kontakt

(spalte til venstre herfor)

 

Link

 

Lokale økologer

 

Nyheder

> 3. Vedenskrig - Hvordan undgår vi den?

> 30 timers arbejdsuge.

> 30'erne - er de på vej tilbage?

> Banker

> CETA og TTIP

> EU

> Fagforeninger

> Fatigdom

> Feminisme - To forslag stillet over for hinanden.

> Flygtninge

> Foldere

> Kurdere

>> Lande

>> Syrien

>> USA

> Love

> Miljø

> Nyliberalisme

> Offentlig ansat

>> Partier

>> Dansk Folkeparti

>> Socialdemokraterne

> Populisme

> Racisme

> Sikkerhedspolitikl

> World Social Forum

 

Om os

 

Oversigt

(denne spalte)

 

Twitter

 

Udvalg

 

Vi mener

Facebook - Enhedslisten Esbjerg på Facebook

Instagram - Enhedslisten Esbjerg på Instagram

Twitter - Enhedslisten Esbjerg på Twitter

YouTube - Enhedslisten Esbjergs YouTube kanal, med mange videoer optaget af os selv.

 

2017 i medierne mm:

> Januar - februar

> Marts - april

> Maj - juni

 

2016 i medierne mm:

> Januar - februar

> Marts - april

> Maj - juni

> Juli - august

> September - oktober

> November - december

Video mm

> Video mm:

Der er tale om andres optagelser og Bent Ydes optagelser (inden 2016 - herefter skal du finde vore optagelser på vores YouTube kanal)

 

YouTube

 

Sidens top

 

demo

 

Sidens top

 

hoved