hoved
30timer2

Menu: About us 3 - Byråd - Facebook - Forside - Instagram - Kalender - Kontakt - Link - Lokale økologer - Om os - Oversigt - Twitter - Udvalg - Underskriftsindsamlinger - Vigtige nyheder - Vi mener - YouTube - Om RSS.

Alle danske sider:
1) Menu 2) Kommende begivenheder 3) Indhold 4) Kontakt og oversigt.

Du kan abonnere på vores kalender så den kommer til din egen kalender - klik her

 

Kommende

begivenheder:

Din mening tæller.
Vi tager nærdemokratiet alvorlig.
Vi ønsker borgerinddragelse.
Enhedslisten Esbjerg afholder offentligt møde d. 2/4 - 2017 for at få gode ideer til vort kommunalpolitiske program.

Sted: Fritidshuset, Kirkegade 51, 6700 Esbjerg
Tid: 11 - ca. 14 - Der er gratis spisning.

Vi har inviteret nedenstående til at komme med et oplæg til inspiration og håber, at du har lyst til at komme og give din mening til kende:

Oplæg det sociale område ved:
Hanne Kjærgaard Meyer, formand, Ældre Sagen Esbjerg
Marianne Pedersen, Hånd om familien,
Hanne B. Andersen, Kraftværkets leder,
Dannie Hedegaard Jensen, hjemløs.
Poul Eck Sørensen, konsulent i DLF, ofte bisidder.

Oplæg omkring natur, miljø og klima for Esbjerg kommune ved: Solvejg Lønne Sørensen og Ulrik Storkholm fra Enhedslisten Esbjerg.

Region Syddanmark Generalforsamlingen lørdag den 22. april 2017 kl. 10 - 17.

Indkaldelse til medlemsmøde, generalforsamling og storkredsmøder i Enhedslisten i Region Syddanmark lørdag den 22. april kl. 10-17 i 3F Vestfyn, Langelandsvej 3, 5500 Middelfart.

 
Generalforsamling

Lørdag d. 29/4 kl. 13
Sted: 3F Esbjerg Transport,
Nyhavnsgade 25,
6700 Esbjerg

 

Fællesinitiativet stop CETA og TTIP har fået hjemmeside

Stop-ceta.dk, der sætter fokus på konsekvenserne af handels- og investeringsaftalen mellem EU og Canada, den såkaldte CETA-aftale. Se vores side om CETA

 

Forsiden Bliv medlem - Kontakt - Oversigt

Velkommen til hjemmesiden for Enhedslisten Esbjerg og Fanø kommune.

Hvis du har forslag til oplysninger der skal med på hjemmesiden er du velkommen til at skrive til webmaster Poul Eck Sørensen på poul@peaceweb.dk

Det er muligt at bruge domænenavnet esbjerg.enhedslisten.dk

Sidens top

 

Tid til mere - job til flere

Tid til det gode liv

Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale sportsklub eller bare tid til at arrangere en vejfest sammen med naboerne.

Men arbejdslivet bliver mere og mere krævende. De fleste af os kender mennesker, der arbejder på alle tider af døgnet, året rundt. Det slider ikke kun på den arbejdende. Det slider også på familien – og i sidste ende på samfundet.

Samtidig er 170.000 raske mennesker arbejdsløse. Andre arbejder på deltid eller i løse ansættelser og drømmer om et fast arbejde på fuld tid. I de kommende år vil ny teknologi og robotter gøre hundrede af tusinder overflødige.

Læs mere her

Sidens top

 

Økonomien bag 30 timer

Enhedslisten arbejder for at få normalarbejdstiden ned på 30 timer om ugen. Vores vision er udlagt i rapporten Tid til mere – job til flere, som beskriver, hvordan vi forestiller os en overgang, som er bæredygtig. I dette baggrundsnotat forsøger vi at regne på nogle af de samfundsøkonomiske konsekvenser af 30 timers ugen. Vi ser på, hvordan arbejdstidsforkortelsen vil påvirke konkurrenceevnen, produktionen, beskæftigelsen, lønudviklingen, og offentlige finanser.

læs mere her

Sidens top

 

 

Introduktionstilbud:

Bliv medlem for 100 kr. i den første periode,
se perioden her.

Tilbuddet forudsætter at du bliver tilmeldt betalingsservice

enhedslisten.dk/blivmedlem

 

blivmedlem

Sidens top

 

 

Enhedslisten kom røde partier til undsætning og forklarede, hvad de sagt ja til. Nu vil de hellere sige "om igen’.

sarah

Ugeaveisen Esbjerg d. 22/3 - 2017

Enhedslisten er ikke repræsenteret i Social og Samarbejdsudvalget, men det afholder ikke partiet fra at holde øje med, hvad der sker i udvalget. Og det var Enhedslistens Sarah Nørris, der måtte gøre S og SF opmærksom på, at ved udvalgsmødet i sidste uge havde man fjernet Integrationsrådet og dermed det eneste direkte kommunikationsforum mellem borgere af anden etnisk herkomst og det officielle politiske system...

…Udvalget skal diskutere emnet igen i april, og det forventes at komme i byrådet i maj.

Læs hele artiklen i ugeavisen - Se side 4.

 

Har Esbjerg Kommune en Plan B?

Erik

Læserbrev d. 21/3 - 2017 ved Erik Tiedgen

Det er den borgerlige regerings erklærede mål, at sende flere offentlige opgaver i udbud. Mandagens byrådsmøde lagde endnu en sten på vejen til et marked for børnepasning i kommunen. Et marked der på sigt vil betyde konkurrence, og dermed udfordre kvaliteten på området. Allerede nu kan vi se forskellene på de private og offentlige tilbud. Kommunen anviser ikke pladser til de privat drevne dagtilbud. Borgerne skal selv kontakte institutionerne, hvor privatinstitutionen selv træffer beslutning om optag af børn. Allerede her graver man grøfter mellem priviligerede og knap så priviligerede. Så meget for borgernær velfærd.
"Jamen, hvor skal vi ellers gøre af børnene?", er nærmest blevet et borgerligt mantra. Svaret er ganske enkelt: Det er en kommunal pligt. Længere er den ikke. Enhedslisten vil naturligvis ikke støtte en udvikling, der spiller hasard med velfærden. Efterhånden som et marked etablerer sig, er det helt naturligt at man i et kapitalistisk system vil justere parametrene, for at generere et større udbytte. En udvikling der uvægerligt vil medføre konkurser. Er det det, vi vil? Og hvad koster en Plan B?
Erik Tiedgen
Byrådsmedlem for Enhedslisten
Spangsbjerg Møllevej 167
Esbjerg Ø

 

elefanter

Budget 2018 Esbjerg:
Enhedslisten Foreslår at borgerne høres og involveres. De borgerlige siger nej.

Økonomiudvalget d. 6/3 - 2017.
Liste Ø stillede forslag om, at der afholdes et offentligt budgetorienteringsmøde.
Forslag blev sat til afstemning.
For forslaget stemte 4 (Ø, F og A)
Imod forslaget stemte 5 (Henrik Vallø og V)
Forslaget bortfaldt hermed.

 

Sidens top

 

 

Kontakt:

 

Jeg har en sag, som jeg mener,
at Enhedslisten Esbjerg bør tage stilling til. Skriv til esbjerg@enhedslisten.dk

Bliv medlem klik her

 

Bestyrelsen i Esbjerg og Fanø afdeling:

Poul Eck Sørensen
61 67 82 49
esbjerg@enhedslisten.dk
Kontaktperson

Lisbet Skou
esbjerg@enhedslisten.dk
Kasserer

Ruth Mikel Jensen
29 84 23 76
ruthmikeljensen6@gmail.com

Sabrina Louise Christiansen
51 90 68 61
sabrinac@live.dk

Thormod H S Jensen
26 28 64 09
thormod@esenet.dk

Ulrik Storkholm
30 72 30 44
ust@aabenraa.dk

Sidens top

 

Afdelings udvalg

Kontaktpersoner til afdelings udvalg - Klik her

 

Socialistisk Ungdomsfront, SUF:

Venus Fabrisius
28 73 13 96
esbjerg@ungdomsfront.dk
Kontaktperson
SUF Esbjerg og Jylland Syd

 

Afdelings mand i Regionsbestyrelsen

John Littau
20 20 10 74
johnlittau.esbjerg@gmail.com

 

Vores kontakt til hovedbestyrelsen

Rasmus Falck Østergaard
24 52 41 48
rasmusf@enhedslisten.dk

Sidens top

 

Folketingsmedlem Sydjyllands
storkreds og 1. kandidat ved næste folketingsvalg.

Henning Hyllested
33 37 50 10
Henning.Hyllested@ft.dk

2. kandidat ved næste folketingsvalg.

Rasmus Vestergaard Madsen
26 59 51 31
vestergaard186@hotmail.com

 

Folketingsmedlem og folketingskandidat ved kommende valg Esbjerg Bykredsen

Henning Hyllested
33 37 50 10
Henning.Hyllested@ft.dk

 

Folketingskandidat ved kommende valg Esbjerg Omegnskredsen

Sabrina Louise Christiansen
51 90 68 61
sabrinac@live.dk

Sidens top

 

Medlem af regionsrådet Syddanmark

Vibeke Syppli Enrum
20 46 06 03
vse@live.dk

 

Regionale organisations-koordinator

Frederik Kronborg
frederik.k@enhedslisten.dk
22 10 00 83

Marianne Pacarada
kan indtil videre kontaktes på:
Mobil: 22 49 05 20
E-mail:m.pacarada@hotmail.com

18 timer ugentligt som deltidsvikar for Frederik Kronborg frem til 30. juni med primært arbejdsområde at have kontakten til regionens jyske afdelinger med valgkampen i højsædet.

 

Byrådsmedlemmer Esbjerg

 

Sarah Nørris Christensen
40 12 21 55
sac1@esbjergkommune.dk
Medlem af:
Økonomiudvalget
KL Kommunalpolitisk Topmøde
Kommunekontaktråd Syddanmark

Erik Tiedgen
21 68 23 61
ertie@esbjergkommune.dk
Medlem af:
Børn & Familieudvalget

Sidens top

 

Hjemmesiden

Multimediegruppen står for hjemmesiden.

Forslag / rettelse kan du sende til Poul Eck Sørensen på poul@peaceweb.dk

 

 

 

Oversigt:

 

About us

 

Byråd

 

Facebook

 

Forside

 

Instagram

 

Kalender 2016 - 2017

> 2015 - 2016

 

Kontakt

(spalte til venstre herfor)

 

Link

 

Lokale økologer

 

Nyheder

> 3. Vedenskrig - Hvordan undgår vi den?

> 30 timers arbejdsuge.

> 30'erne - er de på vej tilbage?

> Banker

> CETA og TTIP

> EU

> Fagforeninger

> Fatigdom

> Feminisme - To forslag stillet over for hinanden.

> Flygtninge

> Foldere

> Kurdere

>> Lande

>> Syrien

> Love

> Miljø

> Nyliberalisme

> Offentlig ansat

>> Partier

>> Dansk Folkeparti

>> Socialdemokraterne

> Populisme

> Racisme

> Sikkerhedspolitikl

> World Social Forum

 

Om os

 

Oversigt

(denne spalte)

 

Twitter

 

Udvalg

 

Vi mener

Facebook - Enhedslisten Esbjerg på Facebook

Instagram - Enhedslisten Esbjerg på Instagram

Twitter - Enhedslisten Esbjerg på Twitter

YouTube - Enhedslisten Esbjergs YouTube kanal, med mange videoer optaget af os selv.

 

2017 i medierne mm:

> Januar - februar

> Marts - april

 

2016 i medierne mm:

> Januar - februar

> Marts - april

> Maj - juni

> Juli - august

> September - oktober

> November - december

Video mm

> Video mm:

Der er tale om andres optagelser og Bent Ydes optagelser (inden 2016 - herefter skal du finde vore optagelser på vores YouTube kanal)

 

YouTube

 

Sidens top

 

demo

 

Sidens top

 

hoved