hoved
3
Du skal lidt ned for at se den side du vælger i menuen!
Byråd
Facebook
Forside og nyheder
Foldere
Instagram
Kalender
Kandidater
Kontakt
Link
Lokale økologer
Om os
Oversigt
Rettigheder i kommunen
Solidariske økonomier
Støt Enhedslisten
Støt hjælpe-organisationerne
Twitter
Udvalg
Underskriftsindsamlinger
Vigtige citater fra
nyhederne

Vi mener
YouTube
Du kan få vores elektoniske kalender på din telefon, computer eller tablet, klik her
Kalenderen - er sidst opdateret d. 9/11-2017.
ok Klik på RSS eller se DR om brug af RSS
Du kan også finde os på snapchat.

 

Enhedslisten - De rød-grønne - Esbjerg

Ønsker alle en god rød jul og et godt nytår.

Medlemsmøde tirsdag d. 9 januar

Sted: 3F Esbjerg Transport, Nyhavnsgade 25,
6700 Esbjerg Tid: kl. 19. Hovedemne: Forslag til Årsmødet. læs mere her

 

Forsiden > Vi mener - Januar - februar 2016

Januar 2016

EL: Ændring af vilkårene bliver dyrt

Jyske Vestkysten d. 18/1 - 2016

I denne artikel beskrives Henning Overgaards udtalelser om, at en ændring af skoleledernes kontraktlige vilkår bliver for dyrt, samt at skolelederen reduceres til politiske marionetter.

Læs artiklen - kræver abonnement

Sidens top

 

Byråd overrumplet af millionbesparelser

Jyske vestkysten d. 19/1 - 2016

 

151115

Foto: Poul Eck Sørensen

 

...Henning Overgaard (EL) supplerede med sit syn på lovgivningen på området for sygedagpenge og førtidspension:

- I måltallene i beskæftigelsesplanen står blandt andet, at tilgangen til førtidspension højest på være 220 borgere i 2016. Så uanset, hvor syg man er, så kan nummer 221 ikke få førtidspension. Det er en skidt behandling af vore borgere, lød salutten fra Overgaard…

Læs artiklen - kræver abonnemet

Sidens top

 

Sidens top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Februar 2016

Enhedslisten på krigsstien i sag om lederkontrakter

Jyske Vestkysten d. 1/2 - 2016

Artiklen henviser til at Henning Overgaard bl.a. fortalte i debatten, at kommunen ønsker at afskaffe tjenestemandsansættelse af ledere så kommunen lettere kan slippe af med lederne hvis de ikke makker ret. Henning Overgaard fortalte at det er vigtigt at have nogle ledere der tør tale imod de politiske beslutninger.

Artiklen kan læses her - kræver abonnement

Sidens top

 

Besparelser vil ramme offshorekurser

Henning Overgaard d. 2/2 - 2016. I går stod det klart, at S-SF og Enhedslisten er de eneste, der virkelig kæmper for at skattekronerne ikke skal pendle ud af kommunen i samme omfang, som det er sket de seneste 15-20 år.
Jeg sidder med en underlig fornemmelse, da jeg jo har 2 kasketter. Byrådspolitiker og fagforeningsformand.
Som 3F-formand kan jeg være fuldstændig ligeglad med, hvilken kommunes borgere, der får job ved Esbjergs offshorefirmaer, for de bliver alligevel medlem hos os.
Som byrådspolitiker har jeg dog kæmpet ærligt for, at kommunen skal have flere egne borgere opkvalificeret og ansat ved de samme firmaer.
Jeg synes, vi kæmpede og appellerede til de borgerlige, også godt gået af S og SF - men døve borgerlige ører og en forvaltning, som har fået lov at overtage styringen af vores beskæftigelsesindsats, det er som Don Quijotes kamp mod vindmøller.

Besparelser vil ramme offshorekurser

Jyske Vestkysten d. 1/2 - 2016
Kræver abonnement

Læs hele artiklen

Sidens top

Udtalelse fra Folkebevægelsen mod EU Esbjerg komitéens

Generalforsamling d. 10/2 - 2016.

FolkeBev

Tak for jeres Nej

Der skal fra Folkebevægelsen imod EU i Esbjerg lyde en stor tak til alle jer, der stemte nej til, at EU skal bestemme vores retspolitik. Her i det vestjyske kan vi være særdeles stolte, aldrig har så mange stemt nej til mere EU i vores område, end de gjorde den 3. december 2015.

Det tyder godt for EU-modstanden.

Fra Folkebevægelsen mod EU var valget ikke kun et valg om hvem, der skal bestemme retspolitikken, men endnu mere et valg, der kunne bremse EU-integrationen og forbedre mulighederne for en dansk udmeldelse af EU.

Under valgkampen mødte vi rigtig mange, der stemte Nej, fordi de var trætte af EU, trætte af politikernes manipulation og løgne og rigtig mange af dem ønskede, at vi kom helt ud af denne udemokratiske fejlkonstruktion.

EU har det skidt. Overalt vokser modstanden mod EU, og i EU kan De ikke blive enige om ret meget, udover naturligvis at:

- forringe velfærden i alle lande,
- forringe vilkårene for almindeligt arbejdende mennesker,
- øge bureaukratiet
- og sætte handel med varer og tjenesteydelser før mennesket og demokratiet.

I Folkebevægelsen mod EU i Esbjerg følger vi med interesse Storbritanniens forhandlinger med EU. De løfter, som EU har sat briterne i udsigt for at fastholde dem i EU, og den folkeafstemning, som briterne er blevet lovet. Bare det, at briterne skal stemme om EU medlemsskabet, er en sejr for EU-modstanden – og viser, at EU's sammenhængskraft er svækket, og at modstand nytter.

EU’s udvikling gør det mere og mere tydeligt, at EU er en fejlkonstruktion. Ændringer og justeringer vil ikke ændre væsentligt på dette.
Derfor må konklusionen være: EU dur ikke - lad os komme ud.

Folkebevægelsen mod EU i Esbjerg vil fortsætte sit arbejde for en dansk udmeldelse af EU, og vi vil opfordre alle EU-modstandere til at støtte op om dette arbejde og blive aktive i denne kamp.

Følg med i vores arbejde på www.viviludaf.eu og på vores Facebookside: Folkebevægelsen i mod EU-Esbjerg.

På vegne af Folkebevægelsen mod EU Esbjerg
Hans Hansen
Storegade 40
6700 Esbjerg
20651918
hh6700@gmail.com

Sidens top

EL: Uber truer transportbranchen

Altinget: transport d. 10/2 - 2016

DEBAT: Problemet med taxatjenesten Uber er vokset og truer nu med at ødelægge de ordnede forhold, som trods alt præger branchen, skriver Henning Hyllested (EL).

Af Henning Hyllested (EL)
Transportordfører

Social dumping truer fortsat den danske transportbranche – især den på fire hjul.

Udover den fortsatte cabotagekørsel inden for lastbiltransporten og i stigende grad også bustransporten, vil højesteretsdommen fra 4. februar 2015, fuldstændig undergrave gods-, bus- og taxilovens overenskomstbestemmelser, idet dommen gjorde en hvilken som helst overenskomst – næsten uanset indhold - gyldig som baggrund for at opfylde betingelserne for at opnå tilladelse og køre...

...Største problem lige nu er at få ”ryddet op” efter den skandaløse højesteretsdom. Oppositionen (S, EL, ALT, SF, R) har genfremsat lovforslag L 192 fra foråret, som sikrer, at det kun er landsdækkende overenskomster indgået af de mest ”repræsentative arbejdsmarkedsparter”, som kan danne baggrund for at opnå tilladelse til gods-, bus- og taxikørsel...

Læs hele artiklen

 

Baggrundsartikler:

 

3F i chok efter højesteretsdom

Berlingske business d. 5/2 - 2015

Højesteret giver vognmænd lov til at provisionslønne sine chauffører, og ifølge 3F er branchens vilkår nu skudt tilbage til stenalderen.

Vognmænd kan nu slippe uden om 3Fs kollektive overenskomster efter, at Højesteret gav medhold til nordjysk vognmand onsdag. Det er vognmanden, Jørn Færch, som vandt efter at have tabt sagen i landsretten. Trafikstyrelsen havde anklaget Jørn Færch for at bryde loven, men nu har han Højesterets ord for, at han overholder gældende love og vilkår.

Læs hele artiklen

 

Venstre og DF dumper de danske chauffører

3F Aalborg d. 16/12 - 2015

…Baggrunden for SR-regeringens lovforslag var den såkaldte NORTRA-dom, som Højesteret afsagde den 4. februar i år, der betød, at danske chauffører ikke længere er dækket af løn- og arbejdsvilkår i de kollektive overenskomster, der er indgået med de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark. I praksis åbner det op for, at vognmænd kan underbyde hinanden i et løb mod bunden, hvor Socialdemokraterne frygter, at dette stærkt vil forringe de danske chaufførers vilkår og medføre direkte social dumping.

Arne Nielsen, formand for Transportgruppen i 3F Aalborg, er enig.
- Højesteretsdommen har reelt legaliseret social dumping for danske chauffører. For arbejdsgiverne er der ikke længere nogen nedre grænse for, hvor langt de kan presse chaufførerne. Det er stærkt bekymrende. En af grundstenene i den danske model er, at løn og arbejdsvilkår reguleres af kollektive overenskomster, og så længe chaufførerne kan undtages, er det ikke bare skidt for dem men også få den generelle trafiksikkerhed, siger Arne Nielsen.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

B 92 Forslag til folketingsbeslutning om at genoprette retstilstanden for taxikørsel i offentlig servicetrafik (OST-kørsel).

Folketinget: Fremsat d. 11/3 - 2015

Dette forsalg er kun kommet til førstebehandling.

Om beslutningsforslaget.

Sidens top

 

L 192 Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Fremsat d. 29/4 - 2015

Om lovforslaget

Sidens top

 

3F: Klage over mangel på arbejdskraft er lønkamp

Jyske vestkysten d. 17/2 - 2016

ESBJERG: Når en undersøgelse fra Region Syddanmarks Virksomhedspanel blandt 325 virksomheder viser, at over halvdelen inden for bestemte brancher det seneste år har haft svært ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, er det rent spil for galleriet.

Det mener 3F-Esbjerg Transport, der nu sætter gang i et modsvar i form af en annoncekampagne for at gøre opmærksom på, at fagforeningen så let som ingenting kan skaffe navne på 650 ledige inden for hotel- og restaurationsbranchen, rengøring, byggeri, industri, transport-, lager- og stilladsbranchen samt onshore og offshore-arbejde...

Læs hele artiklen (kræver abonnement)

 

Henning Overgaard:

Arbejdsgiverforeninger, virksomheder og borgerlige partier svigter danske lønmodtagere, i deres iver efter at presse danske løn- og arbejdsvilkår i bund.

Øget arbejdsudbud - alias "flere ledige om jobbene"
- er det våben de bruger i kampen for at presse danske lønmodtagere ud i ledighed og dårligere vilkår.
Og det er præcis det som det her handler om, konstruerede historier for at undgå danskerne og istedet importere mere udenlandsk arbejdskraft, så danske lønninger kan presses ned.

Det er en Lønkamp!

Hvad enten det handler om job eller sikring af flere lærlingepladser til vore danske unge, så er der ingen grænser for hvor langt de vil gå, for at gøre danske arbejdere mere "sultne" så de er villige til at sælge deres arbejdskraft til under danske standarder.

Men lad os nu få facts på bordet.
Hvor mange jobs har I til vores ledige medlemmer?
Hvor mange flere lærlingepladser er oprettet efter Partnerskabsaftaler erstattede lærlingeklausuler?
Lad os få svar - konkret, her og nu!

Vores medlemmer står klar, så bare ring til 3F så har du arbejdskraft ganske gratis, på danske løn- og arbejdsvilkår.

 

Træt af arbejdsgivernes klagen
Kontakt 3F hvis I mangler arbejdskraft

Arbejderen d. 20/2 - 2016

…Derfor sætter de gang i en annoncekampagne, der opfordrer arbejdsgiverne til at kontakte 3F afdelingerne i området, der ganske gratis vil hjælpe med at finde folk til de ledige stillinger, arbejdsgiverne måtte have.

Baggrunden for annoncekampagnen er en undersøgelse fra Region Syddanmarks Virksomhedspanel lavet blandt 325 virksomheder. Over halvdelen svarer, at de inden for bestemte brancher det seneste år har haft svært ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, skriver Jydske Vestkysten.

Konstrueret virkelighed

Henning Overgaard, formand for Esbjerg Transport, mener, det er spil for galleriet.

Jeg har svært ved at se de her udmeldinger fra virksomhederne som andet end konstruerede historier. De skal bruges til at legitimere import af udenlandsk arbejdskraft med det formål at presse danske løn og arbejdsvilkår, siger afdelingsformanden til Arbejderen…

Læs hele artikelen

 

Sidens top

 

Kontakt:

 

Jeg har en sag, som jeg mener,
at Enhedslisten Esbjerg bør tage stilling til. Skriv til esbjerg@enhedslisten.dk

Bliv medlem klik her

 

Bestyrelsen i Esbjerg og Fanø afdeling:

Poul Eck Sørensen
61 67 82 49
esbjerg@enhedslisten.dk
Kontaktperson

Lisbet Skou
esbjerg@enhedslisten.dk
Kasserer

Niels Christian Petersen
nch.petersen@gmail.com
31 24 54 01

Marianne Sylvia Petersen
mariannesylviapetersen@gmail.com
27 85 65 85

Ruth Mikel Jensen
ruthmikeljensen6@gmail.com
29 84 23 76

Thormod H S Jensen
thormod@esenet.dk
26 28 64 09

 

Sidens top

 

Afdelings udvalg

Kontaktpersoner til afdelings udvalg - Klik her

 

Socialistisk Ungdomsfront, SUF:

Phillip Rumpelthiin
50 13 50 19
esbjerg@ungdomsfront.dk
Kontaktperson
SUF Esbjerg og Jylland Syd

 

Afdelings mand i Regionsbestyrelsen

Niels Christian Petersen
nch.petersen@gmail.com
31 24 54 01

Lars Mogensen
larsmog@gmail.com
Tlf. 28 24 75 01

 

Vores kontakt til hovedbestyrelsen

Rasmus Falck Østergaard
24 52 41 48
rasmusf@enhedslisten.dk

Sidens top

 

Folketingsmedlem Sydjyllands storkreds

Henning Hyllested
33 37 50 10
Henning.Hyllested@ft.dk

 

Medlem af regionsrådet Syddanmark

Vibeke Syppli Enrum
20 46 06 03
vse@live.dk

 

Regionale organisations-koordinator

Marianne Pacarada

Regional Organisationskoordinator

Ansvarsområder
Afdelingerne i Syd- og Sønderjylland samt Langeland-Strynø og Ærø. Understøtter afdelingernes og det regionale arbejde.

Kontakt
Absalonsgade 26, 5000 Odense C
E-mail: marianne.p@enhedslisten.dk
Mobil: 22 49 05 20

Telefontider
Alle hverdage kl. 16.00 – 18.00 samt
Onsdage kl. 10.00 – 15.00 og
Fredage kl. 9.00 – 15.00

Møder efter aftale.

 

Byrådsmedlemmer Esbjerg

 

Sarah Nørris Christensen
40 12 21 55
sac1@esbjergkommune.dk
Medlem af:
Økonomiudvalget
KL Kommunalpolitisk Topmøde
Kommunekontaktråd Syddanmark

Erik Tiedgen
21 68 23 61
ertie@esbjergkommune.dk
Medlem af:
Børn & Familieudvalget

Sidens top

 

Hjemmesiden

Multimediegruppen står for hjemmesiden.

Forslag / rettelse kan du sende til Poul Eck Sørensen på poul@peaceweb.dk

 

 

 

Oversigt:

 

About us

 

Byråd

 

Facebook

 

Forside

 

Instagram

 

Kalender 2016 - 2017

> April 2015 - april 2016

> April 2016 - april 2017

> April 2017 - april 2018

 

Kontakt

(spalte til venstre herfor)

 

Link

 

Lokale økologer

 

Nyheder

> 3. Vedenskrig - Hvordan undgår vi den?

> 30 timers arbejdsuge.

> 30'erne - er de på vej tilbage?

> Banker

> CETA og TTIP

> EU

> Fagforeninger

> Fatigdom

> Feminisme - To forslag stillet over for hinanden.

> Flygtninge

> Foldere

> Kurdere

>> Lande

>> Syrien

>> USA

> Love

> Miljø

> Nyliberalisme

> Offentlig ansat

>> Partier

>> Dansk Folkeparti

>> Socialdemokraterne

> Populisme

> Racisme

> Sikkerhedspolitikl

> World Social Forum

 

Om os

 

Oversigt

(denne spalte)

 

Twitter

 

Udvalg

 

Vi mener

Facebook - Enhedslisten Esbjerg på Facebook

Instagram - Enhedslisten Esbjerg på Instagram

Twitter - Enhedslisten Esbjerg på Twitter

YouTube - Enhedslisten Esbjergs YouTube kanal, med mange videoer optaget af os selv.

 

2017 i medierne mm:

> Januar - februar

> Marts - april

> Maj - juni

> Juli - august

> September - oktober.

> November - december

 

2016 i medierne mm:

> Januar - februar

> Marts - april

> Maj - juni

> Juli - august

> September - oktober

> November - december

Video mm

> Video mm:

Der er tale om andres optagelser og Bent Ydes optagelser (inden 2016 - herefter skal du finde vore optagelser på vores YouTube kanal)

 

YouTube

 

Sidens top

 

demo

 

Sidens top

 

hoved