hoved
3
Du skal lidt ned for at se den side du vælger i menuen!
Byråd
Facebook
Forside og nyheder
Foldere
Instagram
Kalender
Kandidater
Kontakt
Link
Lokale økologer
Om os
Oversigt
Rettigheder i kommunen
Solidariske økonomier
Støt Enhedslisten
Støt hjælpe-organisationerne
Twitter
Udvalg
Underskriftsindsamlinger
Vigtige citater fra
nyhederne

Vi mener
YouTube
Du kan få vores elektoniske kalender på din telefon, computer eller tablet, klik her
Kalenderen - er sidst opdateret d. 9/11-2017.
ok Klik på RSS eller se DR om brug af RSS
Du kan også finde os på snapchat.

 

Enhedslisten - De rød-grønne - Esbjerg

Ønsker alle en god rød jul og et godt nytår.

Medlemsmøde tirsdag d. 9 januar

Sted: 3F Esbjerg Transport, Nyhavnsgade 25,
6700 Esbjerg Tid: kl. 19. Hovedemne: Forslag til Årsmødet. læs mere her

 

Forsiden > Vi mener - Maj - juni - 2016
Bliv medlem - Kontakt - Oversigt

Maj:

Værdighedsgarantier

Thyge Kristensen,Eskilstunavej 1,

Søndag d. 1/5 - 2015

Esbjerg, skriver:

Med sædvanlig arrogance og økonomiske påstande afviser Johnny Søttrup Enhedslistens forslag om at give værdighedsgarantier, der beskytter imod serviceforringelser.

Hvor Venstre kun tænker i økonomi, tænker EL også i menneskers trivsel. Der var for øvrigt dækning af ELs forslag, hvis byrådet havde genindført dækningsafgiften af erhvervsejendomme. Men det ville man ikke.

Og konsekvensen:

Kommunale institutioner skal nu spare og gå tiggergang om sponsorater, som virksomhederne kan give af midler for sparet dækningsafgift.

Et eksempel: Der er skåret på kultur og fritid.

Hele byens musikhus må derfor lade sig sponsorere af blandt andet Det Faglige Hus, anført af Johnny Nim. Det Faglige Hus sparer dækningsafgift og kan bruge besparelserne til at sponsorere musikhusets pengenød.

Bingo: Indirekte kommunalt tilskud til reklame.

Er der virkelig ikke et eneste V-byrådsmedlem i Esbjerg, der kan tænke selvstændigt og socialt? Er de alle bare medløbere for Søttrups asociale overgreb?

Se også JV's omtale af Henning Overgaards forslag i byrådet.

 

 

Sidens top

Juni:

EU-kommissionen vil åbne markedet for UBER og yderligere deregulering

Enhedslisten d. 3/6 - 2016

Det er ildevarslende læsning, EU-kommisionen byder på i deres udsendte retningslinier for deleøkonomien, kaldet ”en europæisk dagsorden for den kollaborative økonomi”.

Henning Hyllested, ordfører for Enhedslisten på området, siger i den anledning:

- Når Kommisionen mener, at tjenesteydere, der opererer på digitale platforme, kun bør forpligtes til at indhente tilladelser til at drive deres virksomhed, hvis det er strengt nødvendigt, og at ”platforme” ikke bør være underlagt koncessioner og licenser, såfremt de kun fungerer som mellemled mellem forbrugerne og dem, som tilbyder den faktiske tjeneste så som UBER, samtidig med, at ”absolutte forbud” mod en aktivitet bør være sidste udvej.

- EU-kommisionen har lagt en linje , der vil undergrave forholdene på arbejdsmarkedet, alvorligt forringe forbrugersikkerheden, åbne for løse ansættelser og fritidsjobberi, forringe den økonomiske gennemsigtighed og skabe en ny gruppe af working poor.

- Den deregulering, som EU-kommisonen lægger op til, vil føre os 100 år tilbage til den rå og uregulerede kapitalisme. Det er lønmodtagerne og velfærdssamfundet, der bliver taberne. Vi vil få amerikanske og tyske tilstande på arbejdsmarkedet. Trygheden for lønmodtagerne, som har været en hovedhjørnesten på vores arbejdsmarked, vil blive en by i Rusland.

- Indtil videre er Kommisonens udtalelser ”blot” nogle retningslinier. Men Kommisionen stopper naturligvis ikke her - ikke før retninglinierne er blevet omsat i EU-lovgivning i form af direktiver og forordninger. Fagbevægelsen i hele Europa har derfor en kæmpemæssig opgave med at få stoppet Kommisionens bestræbelser, inden det er for sent.

Sidens top

 

Kontakt:

 

Jeg har en sag, som jeg mener,
at Enhedslisten Esbjerg bør tage stilling til. Skriv til esbjerg@enhedslisten.dk

Bliv medlem klik her

 

Bestyrelsen i Esbjerg og Fanø afdeling:

Poul Eck Sørensen
61 67 82 49
esbjerg@enhedslisten.dk
Kontaktperson

Lisbet Skou
esbjerg@enhedslisten.dk
Kasserer

Niels Christian Petersen
nch.petersen@gmail.com
31 24 54 01

Marianne Sylvia Petersen
mariannesylviapetersen@gmail.com
27 85 65 85

Ruth Mikel Jensen
ruthmikeljensen6@gmail.com
29 84 23 76

Thormod H S Jensen
thormod@esenet.dk
26 28 64 09

 

Sidens top

 

Afdelings udvalg

Kontaktpersoner til afdelings udvalg - Klik her

 

Socialistisk Ungdomsfront, SUF:

Phillip Rumpelthiin
50 13 50 19
esbjerg@ungdomsfront.dk
Kontaktperson
SUF Esbjerg og Jylland Syd

 

Afdelings mand i Regionsbestyrelsen

Niels Christian Petersen
nch.petersen@gmail.com
31 24 54 01

Lars Mogensen
larsmog@gmail.com
Tlf. 28 24 75 01

 

Vores kontakt til hovedbestyrelsen

Rasmus Falck Østergaard
24 52 41 48
rasmusf@enhedslisten.dk

Sidens top

 

Folketingsmedlem Sydjyllands storkreds

Henning Hyllested
33 37 50 10
Henning.Hyllested@ft.dk

 

Medlem af regionsrådet Syddanmark

Vibeke Syppli Enrum
20 46 06 03
vse@live.dk

 

Regionale organisations-koordinator

Marianne Pacarada

Regional Organisationskoordinator

Ansvarsområder
Afdelingerne i Syd- og Sønderjylland samt Langeland-Strynø og Ærø. Understøtter afdelingernes og det regionale arbejde.

Kontakt
Absalonsgade 26, 5000 Odense C
E-mail: marianne.p@enhedslisten.dk
Mobil: 22 49 05 20

Telefontider
Alle hverdage kl. 16.00 – 18.00 samt
Onsdage kl. 10.00 – 15.00 og
Fredage kl. 9.00 – 15.00

Møder efter aftale.

 

Byrådsmedlemmer Esbjerg

 

Sarah Nørris Christensen
40 12 21 55
sac1@esbjergkommune.dk
Medlem af:
Økonomiudvalget
KL Kommunalpolitisk Topmøde
Kommunekontaktråd Syddanmark

Erik Tiedgen
21 68 23 61
ertie@esbjergkommune.dk
Medlem af:
Børn & Familieudvalget

Sidens top

 

Hjemmesiden

Multimediegruppen står for hjemmesiden.

Forslag / rettelse kan du sende til Poul Eck Sørensen på poul@peaceweb.dk

 

 

 

Oversigt:

 

About us

 

Byråd

 

Facebook

 

Forside

 

Instagram

 

Kalender 2016 - 2017

> April 2015 - april 2016

> April 2016 - april 2017

> April 2017 - april 2018

 

Kontakt

(spalte til venstre herfor)

 

Link

 

Lokale økologer

 

Nyheder

> 3. Vedenskrig - Hvordan undgår vi den?

> 30 timers arbejdsuge.

> 30'erne - er de på vej tilbage?

> Banker

> CETA og TTIP

> EU

> Fagforeninger

> Fatigdom

> Feminisme - To forslag stillet over for hinanden.

> Flygtninge

> Foldere

> Kurdere

>> Lande

>> Syrien

>> USA

> Love

> Miljø

> Nyliberalisme

> Offentlig ansat

>> Partier

>> Dansk Folkeparti

>> Socialdemokraterne

> Populisme

> Racisme

> Sikkerhedspolitikl

> World Social Forum

 

Om os

 

Oversigt

(denne spalte)

 

Twitter

 

Udvalg

 

Vi mener

Facebook - Enhedslisten Esbjerg på Facebook

Instagram - Enhedslisten Esbjerg på Instagram

Twitter - Enhedslisten Esbjerg på Twitter

YouTube - Enhedslisten Esbjergs YouTube kanal, med mange videoer optaget af os selv.

 

2017 i medierne mm:

> Januar - februar

> Marts - april

> Maj - juni

> Juli - august

> September - oktober.

> November - december

 

2016 i medierne mm:

> Januar - februar

> Marts - april

> Maj - juni

> Juli - august

> September - oktober

> November - december

Video mm

> Video mm:

Der er tale om andres optagelser og Bent Ydes optagelser (inden 2016 - herefter skal du finde vore optagelser på vores YouTube kanal)

 

YouTube

 

Sidens top

 

demo

 

Sidens top

 

hoved