hoved
ny
3
Du skal lidt ned for at se den side du vælger i menuen!
Byråd
Facebook
Forside og nyheder
Foldere
Instagram
Kalender
Kandidater
Kontakt
Link
Lokale økologer
Om os
Oversigt
Rettigheder i kommunen
Solidariske økonomier
Støt Enhedslisten
Støt hjælpe-organisationerne
Twitter
Udvalg
Underskriftsindsamlinger
Vigtige citater fra
nyhederne

Vi mener
YouTube
Du kan få vores elektoniske kalender på din telefon, computer eller tablet, klik her
Kalenderen - er sidst opdateret d. 9/11-2017.
ok Klik på RSS eller se DR om brug af RSS
Du kan også finde os på snapchat.

 

Enhedslisten - De rød-grønne - Esbjerg

Ønsker alle en god rød jul og et godt nytår.

Medlemsmøde tirsdag d. 9 januar

Sted: 3F Esbjerg Transport, Nyhavnsgade 25,
6700 Esbjerg Tid: kl. 19. Hovedemne: Forslag til Årsmødet. læs mere her

 

Forsiden - Vi mener - Marts - april 2017 Bliv medlem - Kontakt - Oversigt

Marts 2017

Enhedslisten kom røde partier til undsætning og forklarede, hvad de har sagt ja til. Nu vil de hellere sige "om igen’.

sarah

Ugeaveisen Esbjerg d. 22/3 - 2017

Enhedslisten er ikke repræsenteret i Social og Samarbejdsudvalget, men det afholder ikke partiet fra at holde øje med, hvad der sker i udvalget. Og det var Enhedslistens Sarah Nørris, der måtte gøre S og SF opmærksom på, at ved udvalgsmødet i sidste uge havde man fjernet Integrationsrådet og dermed det eneste direkte kommunikationsforum mellem borgere af anden etnisk herkomst og det officielle politiske system...

…Udvalget skal diskutere emnet igen i april, og det forventes at komme i byrådet i maj.

Læs hele artiklen i ugeavisen - Se side 4.

Sidens top

 

Har Esbjerg Kommune en Plan B?

Erik

Læserbrev d. 21/3 - 2017 ved Erik Tiedgen

Det er den borgerlige regerings erklærede mål, at sende flere offentlige opgaver i udbud. Mandagens byrådsmøde lagde endnu en sten på vejen til et marked for børnepasning i kommunen. Et marked der på sigt vil betyde konkurrence, og dermed udfordre kvaliteten på området. Allerede nu kan vi se forskellene på de private og offentlige tilbud. Kommunen anviser ikke pladser til de privat drevne dagtilbud. Borgerne skal selv kontakte institutionerne, hvor privatinstitutionen selv træffer beslutning om optag af børn. Allerede her graver man grøfter mellem priviligerede og knap så priviligerede. Så meget for borgernær velfærd.
"Jamen, hvor skal vi ellers gøre af børnene?", er nærmest blevet et borgerligt mantra. Svaret er ganske enkelt: Det er en kommunal pligt. Længere er den ikke. Enhedslisten vil naturligvis ikke støtte en udvikling, der spiller hasard med velfærden. Efterhånden som et marked etablerer sig, er det helt naturligt at man i et kapitalistisk system vil justere parametrene, for at generere et større udbytte. En udvikling der uvægerligt vil medføre konkurser. Er det det, vi vil? Og hvad koster en Plan B?
Erik Tiedgen
Byrådsmedlem for Enhedslisten
Spangsbjerg Møllevej 167
Esbjerg Ø

Sidens top

 

elefanter

Budget 2018 Esbjerg:
Enhedslisten foreslår, at borgerne høres og involveres. De borgerlige siger nej.

Økonomiudvalget d. 6/3 - 2017.
Liste Ø stillede forslag om, at der afholdes et offentligt budgetorienteringsmøde.
Forslag blev sat til afstemning.
For forslaget stemte 4 (Ø, F og A)
Imod forslaget stemte 5 (Henrik Vallø og V)
Forslaget bortfaldt hermed.

 

Sidens top

 

April 2017

Valgforbund indgået mellem A, B, F, Ø og Å ved KV 17 i Esbjerg Kommune.

vf

På billedet, fra venstre: Byrådskandidat, Karin Schwartz (Å), Spidskandidat, Anne Marie Geisler Andersen (B), Borgmesterkandidat, John Snedker (A), Spidskandidat, Diana Mose Olsen (F) og Spidskandidat, Sarah Nørris (Ø)

Socialdemokratiet (A), Radikale Venstre (B), SF (F), Enhedslisten (Ø) og har besluttet at indgå et valgforbund ved det kommende valg til Esbjerg Byråd den 21. november i år. De fem partier går til valg på, at sikre et nyt politisk flertal, og partierne ser dette valgforbund, som det første skridt på vejen. Valgforbundet sikrer at ingen af de fem partiers stemmer går til spilde.

Valgforbundets partier er enige om, at det netop er disse fem partier, der umiddelbart efter at optællingsresultatet foreligger på valgaftenen den 21. november mødes på Esbjerg Rådhus med henblik på at indgå en konstitueringsaftale. Partierne er dog åbne for, at valgforbundet kan udvides med andre partier, der kan tilslutte sig målet om et nyt politisk flertal og de fælles overordnede politiske temaer, som fremgår af vedlagte aftale.

Aftalen underskrives af repræsentanter for de 5 partier tirsdag den 25/4 2017 kl. 11.00. Underskrivelsen af aftalen kan følges direkte på Facebook.

- Jeg er rigtig glad for at det nu for 3. gang i træk er lykkes at samle et meget bredt valgforbund, der denne gang består af 5 forskellige partier, der alligevel har kunne finde 10 fælles politiske mål for den kommende byrådsperiode – ikke mindst ift. familiernes tryghed ved at styrke kvaliteten på dagpasning, skole og ældreområdet, siger borgmesterkandidat, John Snedker (S).

- Der skal være plads til og tages hånd om dem, der ikke kan klare sig selv. Derfor er det rigtig godt, vi har et stærkt politisk fokus på udsatte borgere og at vi prioriterer mental sundhed, forebyggelse og den tidlige indsats højt. Jeg er også rigtig glad for, at vi vil skabe bedre forhold for børn og familier, siger Radikale Venstres spidskandidat Anne Marie Geisler Andersen

- Fra SFs side er vi meget glade for, at partierne også er enige om at opprioritere den kommunale energi- miljø- og klimapolitiske dagsorden og at vi skal tilstræbe at være klimakommune. Som landets energimetropol skal vi investere langt mere aktivt i grøn vækst, ligesom kommunale byggerier skal opføres efter bæredygtige principper, siger SFs spidskandidat, Diana Mose Olsen

- Enhedslisten er meget tilfredse med, at partierne aktivt vil modvirke social dumping ved at indføre arbejds- og sociale klausuler i kommunale udbud, der sikrer lønmodtagerne ordentlige løn- og arbejdsforhold og krav om lærlinge/elevpladser samt social og grønt ansvar, siger enhedslistens spidskandidat Sarah Nørris.

- Hos Alternativet vil vi gerne fremhæve, at partierne vil arbejde for et åbent og levende lokaldemokrati med øget borgerinddragelse. Derfor er vi meget tilfredse med, at partierne støtter aktivt op om lokalrådenes arbejde, lokaldemokratiet og det frivillige engagement, ligesom partierne har fokus på bæredygtighed og nedbringelse af CO2, siger byrådskandidat, Karin Schwartz.

FAKTA:
Et valgforbund er et valgteknisk samarbejde, der indgås mellem politiske partier eller lister for at minimere stemmespild og for at maksimere antallet af mandater, der tilfalder partierne i valgforbundet. Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten indgik valgforbund ved såvel kommunalvalget den 17/11 2009 som den 19/11 2013. Valgforbundet er forud for dette kommunalvalg den 21/11 2017 udvidet med Alternativet, således at valgforbundet denne gang består af i alt 5 partier.

Yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Borgmesterkandidat, John Snedker (A) mobil: 72 66 33 03
Spidskandidat, Anne Marie Geisler Andersen (B) mobil: 26 79 28 54
Spidskandidat, Diana Mose Olsen (F) mobil: 29 43 29 26
Spidskandidat, Sarah Nørris (Ø) mobil: 40 12 21 55
Byrådskandidat, Karin Schwartz (Å) mobil: 20 47 87 95

Med venlig hilsen

John Snedker
Formand for Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe

Valgforbunds grundlag med underskrift

Valgforbundets Facebook side

Sidens top

 

Fra mødet i økonomiudvalget om socialdumping og kædeansvar

Sarah Nørris - onsdag d. 26/4 - 2017
Byrådsmedlem for Enhedslisten i Esbjerg

”I mandags var sagerne vedrørende indførelse af kædeansvar og værn mod social dumping på økonomiudvalgets dagsorden. Igen - igen. Det kommer jo næppe bag på nogen at de borgerlige ikke synes at det er noget kommunen skal beskæftige sig med. De er dog kommet til den erkendelse at det er vigtigt at arbejdere i Danmark skal have den løn de har krav på. Fantastisk. Rød blok har begæret sagen i byrådet, så vi får muligheden for at debattere de ideologiske forskelle mellem rød og blå blok offentligt og håber til det sidste at der går et lys op for de blå.”

 

Kædeansvar til debat i Økonomiudvalget i Esbjerg kommune

Indledning

Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet har den 13. september 2016 anmodet om at få et punkt på Økonomiudvalgets dagsorden vedrørende indførelse af kædeansvar i forbindelse med udbud af kommunale opgaver.

Sagsfremstilling

Med henvisning til at klagenævnet for udbud i en principiel kendelse af 2. august 2016 giver Region Hovedstaden ret til at indføre arbejdsklausuler med kædeansvar i forbindelse med udbud af en entreprisekontrakt om hospitalsbyggeri i Herlev, så ønsker Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet, at Esbjerg Kommune også indfører arbejdsklausuler med kædeansvar ved kommunale udbud, da dette ikke er i strid med EU retten.

Med klagenævnets kendelse af 2. august 2016 gives der således ikke Dansk Byggeri medhold i påstanden om, at Region Hovedstadens CSR krav var i strid med de grundlæggende EU-retlige principper om gennemsigtighed og proportionalitet ved dels, at pålægge tilbudsgiverne fuldt ud at kompensere en underentreprenørs ansatte, hvis underentreprenøren ikke lever op til udbudsmaterialets krav til løn- og arbejdsvilkår og dels, at pålægge tilbudsgiverne at betale bod, hvis en underentreprenør ikke lever op til de danske løn- og arbejdsvilkår samt andre vilkår angivet i kontrakten.

Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet ønsker, at Esbjerg Kommune ved udbud af kommunale opgaver modvirker social dumping. Det kan gøres ved at indføre såvel sociale klausuler, som arbejdsklausuler, der sikrer lønmodtagerne ordentlige løn- og arbejdsforhold, herunder at en hovedentreprenør - på samme måde som i Region Hovedstaden - gøres ansvarlig for, at underleverandører lever op til de stillede krav og betingelser (kædeansvar). Samtidig sikres en fair konkurrence mellem de virksomheder, der byder på kommunale opgaver.

Se dagsorden og billag til økonomiudvalgsmødet

Sidens top

 

 

Kontakt:

 

Jeg har en sag, som jeg mener,
at Enhedslisten Esbjerg bør tage stilling til. Skriv til esbjerg@enhedslisten.dk

Bliv medlem klik her

 

Bestyrelsen i Esbjerg og Fanø afdeling:

Poul Eck Sørensen
61 67 82 49
esbjerg@enhedslisten.dk
Kontaktperson

Lisbet Skou
esbjerg@enhedslisten.dk
Kasserer

Niels Christian Petersen
nch.petersen@gmail.com
31 24 54 01

Marianne Sylvia Petersen
mariannesylviapetersen@gmail.com
27 85 65 85

Ruth Mikel Jensen
ruthmikeljensen6@gmail.com
29 84 23 76

Thormod H S Jensen
thormod@esenet.dk
26 28 64 09

 

Sidens top

 

Afdelings udvalg

Kontaktpersoner til afdelings udvalg - Klik her

 

Socialistisk Ungdomsfront, SUF:

Phillip Rumpelthiin
50 13 50 19
esbjerg@ungdomsfront.dk
Kontaktperson
SUF Esbjerg og Jylland Syd

 

Afdelings mand i Regionsbestyrelsen

Niels Christian Petersen
nch.petersen@gmail.com
31 24 54 01

Lars Mogensen
larsmog@gmail.com
Tlf. 28 24 75 01

 

Vores kontakt til hovedbestyrelsen

Rasmus Falck Østergaard
24 52 41 48
rasmusf@enhedslisten.dk

Sidens top

 

Folketingsmedlem Sydjyllands storkreds

Henning Hyllested
33 37 50 10
Henning.Hyllested@ft.dk

 

Medlem af regionsrådet Syddanmark

Vibeke Syppli Enrum
20 46 06 03
vse@live.dk

 

Regionale organisations-koordinator

Marianne Pacarada

Regional Organisationskoordinator

Ansvarsområder
Afdelingerne i Syd- og Sønderjylland samt Langeland-Strynø og Ærø. Understøtter afdelingernes og det regionale arbejde.

Kontakt
Absalonsgade 26, 5000 Odense C
E-mail: marianne.p@enhedslisten.dk
Mobil: 22 49 05 20

Telefontider
Alle hverdage kl. 16.00 – 18.00 samt
Onsdage kl. 10.00 – 15.00 og
Fredage kl. 9.00 – 15.00

Møder efter aftale.

 

Byrådsmedlemmer Esbjerg

 

Sarah Nørris Christensen
40 12 21 55
sac1@esbjergkommune.dk
Medlem af:
Økonomiudvalget
KL Kommunalpolitisk Topmøde
Kommunekontaktråd Syddanmark

Erik Tiedgen
21 68 23 61
ertie@esbjergkommune.dk
Medlem af:
Børn & Familieudvalget

Sidens top

 

Hjemmesiden

Multimediegruppen står for hjemmesiden.

Forslag / rettelse kan du sende til Poul Eck Sørensen på poul@peaceweb.dk

 

 

 

Oversigt:

 

About us

 

Byråd

 

Facebook

 

Forside

 

Instagram

 

Kalender 2016 - 2017

> April 2015 - april 2016

> April 2016 - april 2017

> April 2017 - april 2018

 

Kontakt

(spalte til venstre herfor)

 

Link

 

Lokale økologer

 

Nyheder

> 3. Vedenskrig - Hvordan undgår vi den?

> 30 timers arbejdsuge.

> 30'erne - er de på vej tilbage?

> Banker

> CETA og TTIP

> EU

> Fagforeninger

> Fatigdom

> Feminisme - To forslag stillet over for hinanden.

> Flygtninge

> Foldere

> Kurdere

>> Lande

>> Syrien

>> USA

> Love

> Miljø

> Nyliberalisme

> Offentlig ansat

>> Partier

>> Dansk Folkeparti

>> Socialdemokraterne

> Populisme

> Racisme

> Sikkerhedspolitikl

> World Social Forum

 

Om os

 

Oversigt

(denne spalte)

 

Twitter

 

Udvalg

 

Vi mener

Facebook - Enhedslisten Esbjerg på Facebook

Instagram - Enhedslisten Esbjerg på Instagram

Twitter - Enhedslisten Esbjerg på Twitter

YouTube - Enhedslisten Esbjergs YouTube kanal, med mange videoer optaget af os selv.

 

2017 i medierne mm:

> Januar - februar

> Marts - april

> Maj - juni

> Juli - august

> September - oktober.

> November - december

 

2016 i medierne mm:

> Januar - februar

> Marts - april

> Maj - juni

> Juli - august

> September - oktober

> November - december

Video mm

> Video mm:

Der er tale om andres optagelser og Bent Ydes optagelser (inden 2016 - herefter skal du finde vore optagelser på vores YouTube kanal)

 

YouTube

 

Sidens top

 

demo

 

Sidens top

 

hoved