hoved
30timer2
3
Du skal lidt ned for at se den side du vælger i menuen!
Byråd
Facebook
Forside og nyheder
Foldere
Instagram
Kalender
Kandidater
Kontakt
Link
Lokale økologer
Om os
Oversigt
Rettigheder i kommunen
Solidariske økonomier
Støt Enhedslisten
Støt hjælpe-organisationerne
Twitter
Udvalg
Underskriftsindsamlinger
Vigtige citater fra
nyhederne

Vi mener
YouTube
Du kan få vores elektoniske kalender på din telefon, computer eller tablet, klik her
Kalenderen - er sidst opdateret d. 9/11-2017.
ok Klik på RSS eller se DR om brug af RSS
Du kan også finde os på snapchat.

 

Enhedslisten - De rød-grønne - Esbjerg

Ønsker alle en god rød jul og et godt nytår.

Medlemsmøde tirsdag d. 9 januar

Sted: 3F Esbjerg Transport, Nyhavnsgade 25,
6700 Esbjerg Tid: kl. 19. Hovedemne: Forslag til Årsmødet. læs mere her

 

Forsiden > Nyheder > 30 timers arbejdsuge. Bliv medlem - Kontakt - Oversigt

30 timers arbejdsuge

 

Måling: Flertal støtter 30 timers arbejdsuge

Jeg vil gerne dele en god nyhed med fagbevægelsen. Et klart flertal af danskerne ønsker en kortere arbejdsuge. Det viser en rundspørge blandt danskerne, som TNS Gallup har lavet for Enhedslisten.
52 pct. af befolkningen er helt eller delvist enige i, at det er en god idé at sænke arbejdsugen til 30 timer. Kun 40 pct. er helt eller delvist uenige.

De synes bedst om ideen
Støtten er størst blandt de erhvervsaktive grupper fra 18-59 år og større blandt kvinder end mænd.
Blandt partierne er det især Enhedslisten, Alternativet og SF’s vælgere, der synes, det er en god idé, men der er også over 50 pct. opbakning fra Socialdemokratiet og DF’s vælgere.
Støtten kommer fra hele landet, og forslaget er lige så populært i Syddanmark som i Hovedstaden.

Vil I tage debatten?
Jeg og Enhedslisten er helt opmærksomme på, at det ikke er ved de igangværende overenskomstforhandlinger, vi snakker om kortere arbejdstid. Men er det ikke værd at diskutere, om det skal være et fremtidigt krav, når nu et flertal af lønmodtagerne støtter ideen?
Vi kommer meget gerne ud og tager debatten med jer og medlemmerne.

Fleksibel arbejdstid?
I flere kommuner diskuteres der forsøg med fleksibel arbejdstid. Idéen er, at de ansatte skal have mulighed for at gå op eller ned i tid, som de ønsker det. Det er positivt, hvis forsøgene indebærer, at medarbejderne reelt får større indflydelse på arbejdstiden. Men de rammer, der lægges op til, er for snævre - det skal ske inden for samme økonomi som nu.
Efter min mening bør forsøgene ikke sættes i gang i de enkelte afdelinger eller teams, førend de er godkendt gennem en kollektiv beslutning blandt de ansatte i afdelingen/teamet. Det berører jo alles arbejdsdag, hvis nogen går op eller ned i tid. Det synspunkt har jeg uddybet i en blog.

Venlig hilsen
Finn Sørensen, Arbejdsmarkedsordfører

Kontakt:
Anders Olesen, Faglig koordinator.
mobil: 23 24 32 54
email: anders.o@enhedslisten.dk

 

EL-profil: Derfor er 30 timers arbejdsuge nødvendig!

avisen.dk d. 9/12 - 2016

170.000 SØGER forgæves et job. Hver dag er 35.000 sygemeldt på grund af stress. Mere end halvdelen af småbørnsfamilierne kan ikke få hverdagen til at hænge sammen. Vi arbejder simpelt hen alt for meget. Og nu er en ny bølge af robotteknologi på vej, som gør endnu flere overflødige. Alligevel forlanger arbejdsgiverne og de fleste partier i folketinget, at vi arbejder mere, hurtigere og længere.

Det går bare ikke!

Kortere arbejdstid har altid været et godt svar på de problemer. Men det er mere end 25 år siden, vi sidst har fået en arbejdstidsforkortelse. I samme periode er uligheden vokset dramatisk. De 10 procent rigeste er kun blevet rigere, de 10 procent fattigste fattigere. Og lønmodtagernes andel af virksomhedernes overskud er blevet mindre…

læs hele artiklen

Sidens top

 

Enhedslisten: Sådan får vi råd til 30 timers arbejdsuge

Information d. 9/12 - 2016

Partiet har brugt anerkendte regnemetoder for at lave en økonomisk model for, hvordan danskerne kan få en 30 timers arbejdsuge uden at gå ned i løn og velstand i forhold til i dag. Fremtidig lønfremgang veksles til mere fritid.

Alternativet fik massiv kritik for partiets forslag om at indføre 30 timers arbejdsuge og ville ikke fremlægge beregninger, der viste, hvad det kostede. Nu fremlægger Enhedslisten en økonomisk model baseret på mainstreamøkonomers regnemetoder, der viser, hvordan danskerne ved fremtidige overenskomstforhandlinger vil kunne veksle højere løn til kortere arbejdstid.

»Vi vil gerne diskutere, hvordan vi investerer i andre værdier end ensporet økonomisk vækst. Vi har tusindvis, der gerne vil i arbejde, men ikke har et. Samtidig har vi et arbejdsmarked, hvor flere bliver ramt af sygdom, stress og nedslidning eller ikke kan få familielivet til at hænge sammen,« siger politisk ordfører for Enhedslisten, Pernille Skipper om partiets udspil, Tid til mere – job til flere...

læs hele artiklen

Sidens top

 

Alternativet fik klaps for nedsat arbejdsuge – Enhedslisten laver regnestykket

information d. 9/12 - 2016

Enhedslisten har udarbejdet en økonomisk model for overgangen til 30 timers arbejdsuge, der går i rette med Finansministeriet og Kraka og viser, at danskerne ikke behøver at gå ned i løn eller velstand.

»Alternativ talforståelse« kaldte tænketanken Kraka Alternativets argumenter i debatten om en af partiets mærkesager: en arbejdsuge på 30 timer, der skal forsøde danskernes hverdag med en ekstra weekenddag eller mindre daglig arbejdstid.

Samtidig fik partiet kritik for ikke at ville fremlægge et regnestykke, der viste, hvad sænkningen af arbejdstiden ville koste samfundet.

Det ville Kraka og Finansministeriet derimod gerne og kom frem til, at prisen på Alternativets forslag var henholdsvis 270 milliarder (Kraka) eller 130 milliarder kroner (Finansministeriet).

Men nu – knap to uger efter at den nye trekløverregering præsenterede sit regeringsgrundlag, der lægger op til, at danskerne skal blive et halv år længere på arbejdsmarkedet – fremlægger Enhedslisten et markant alternativ til blå bloks samfundsindretning. Partiet har længe gået ind for kortere arbejdstid, men har som noget nyt lavet en gennemregnet økonomisk model for, hvordan arbejdstiden kan sænkes til 30 timer om ugen med fuld lønkompensation.

Alternativets forslag indebærer en lønnedgang og dermed færre skattekroner til statskassen. Enhedslistens model, som partiet foreslår indfaset over 21 år, betyder til gengæld, at danskerne kan bevare både deres nuværende velstand og serviceniveauet i den offentlige sektor. Samtidig kritiserer partiet Krakas og Finansministeriets beregninger for at være »overdrevne«.

»Vi anerkender fulgt ud, at der vil være et velstandstab med vores forslag på henholdvis 109 eller 196 milliarder kroner i 2027 alt efter, hvor mange danskere der går ned i tid,« Pelle Dragsted, finansordfører for Enhedslisten.

Men pointen med Enhedslistens model er også en anden. Nemlig at vise, at det er et politisk valg, hvorvidt man konstant vil øge forbrugsmulighederne, eller om det nuværende niveau faktisk er tilstrækkeligt...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

30 timers ugen er ikke en umulighed

information d. 9/11 - 2016

En arbejdsuge på 30 timer vil give os bedre livskvalitet, dæmme op for stress og nedslidning og være til gavn for klima og miljø. Samtidig er en kortere arbejdsuge økonomisk realistisk at gennemføre. Endda uden lønnedgang, og uden at samfundet bliver fattigere...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Enhedslisten:

 

Se information om 30 timers arbejdsuge på Enhedslistens hjemmeside. NB - du skal køre helt ned for at få alle oplysninger.

 

Tid til mere - job til flere

Tid til det gode liv

Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale sportsklub eller bare tid til at arrangere en vejfest sammen med naboerne.

Men arbejdslivet bliver mere og mere krævende. De fleste af os kender mennesker, der arbejder på alle tider af døgnet, året rundt. Det slider ikke kun på den arbejdende. Det slider også på familien – og i sidste ende på samfundet.

Samtidig er 170.000 raske mennesker arbejdsløse. Andre arbejder på deltid eller i løse ansættelser og drømmer om et fast arbejde på fuld tid. I de kommende år vil ny teknologi og robotter gøre hundrede af tusinder overflødige.

Enhedslistens løsning er enkel: Vi skal nedsætte arbejdstiden og dele arbejdet. På den måde kan dem af os, der arbejder for meget, få mere tid til livet uden for arbejdet. Samtidig giver vi plads på arbejdsmarkedet til dem af os, der holdes udenfor i dag.

Vi foreslår konkret, at der over en årrække indføres 30 timers arbejdsuge. Nedsættelsen af arbejdstiden skal være med fuld lønkompensation, og der skal være fuld personalekompensation.

Det er ikke gratis at indføre 30 timers arbejdsuge, hvis det sker med fuld løn- og personalekompensation. Og det skal det, så vi ikke går ned i løn og bare skal løbe stærkere. Men vi kan finde penge til kortere arbejdstid i de offentlige institutioner og på de private de arbejdspladser, hvis der omfordeles i virksomhederne, og det offentlige planlægger langsigtet og prioriterer velfærd.

Hvordan kan det lade sig gøre? herunder giver vi vores bud og argumenter, som du kan bruge, når du diskuterer arbejdsliv med venner og kolleger. Og det håber vi, du vil være med til. For en 30 timers arbejdsuge kræver nemlig, at vi er mange, der står sammen.

Se dette på Enhedslisten.dk

Sidens top

 

Dansk virksomhed har indført seks timers arbejdsdag: - Det er ikke et hippieeksperiment

TV2 d. 7/11 - 2016

En dansk virksomhed er hoppet med på bølgen fra udlandet og forsøger sig med en arbejdsuge på 30 timer.

30 timer om ugen, 6 timer om dagen fra klokken 9.30 til klokken 15.30.

Sådan er hverdagen hos medarbejderne i den danske oversættervirksomhed Translated By Us, skriver Berlingske Business.

Her kan man nemlig se, at færre arbejdstimer gør medarbejderne mere produktive.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Forskning: Så meget bør folk over 40 år arbejde.

TV 2 d. 19/4 -2016

Ny forskning viser, at færre arbejdstimer til folk over 40 år kan betyde bedre ydeevne.

I en tid hvor flere og flere lande vælger at forskyde den alder, hvor folk er berettiget at modtage pension, er forskere nu begyndt at se på, hvordan man egentlig bør arbejde for at opnå det optimale.

Og nu har forskningen givet resultater.

Ifølge The Independent viser forskning fra Melbourne Institute Worker Paper serie, at en arbejdsuge på 25 timer rent faktisk er den mest gavlige arbejdsmængde for folk over 40 år.

Læs hele artiklen.

Sidens top

 

Martin Banck: 30 timers arbejdsuge i Toyota Center Göteborg

Arbejdsglæde Live! d. 8. juni 2015

Det er 13 år siden de ansatte på Toyota værkstederne i Gøteborg er gået ned til 30 timers arbejdsuge, men stadig får løn for 40 timer. Martin Banck fra Toyota har været med fra starten og kender hele turen. Et af resultaterne har været at medarbejderne er blevet gladere mere effektive.
Her fortæller han om alle fordelene ved en 30 timers arbejdsuge.
Han kommer også ind på ulemperne - men der er ikke rigtig nogen :)

Se video

 

 

Kontakt:

 

Jeg har en sag, som jeg mener,
at Enhedslisten Esbjerg bør tage stilling til. Skriv til esbjerg@enhedslisten.dk

Bliv medlem klik her

 

Bestyrelsen i Esbjerg og Fanø afdeling:

Poul Eck Sørensen
61 67 82 49
esbjerg@enhedslisten.dk
Kontaktperson

Lisbet Skou
esbjerg@enhedslisten.dk
Kasserer

Niels Christian Petersen
nch.petersen@gmail.com
31 24 54 01

Marianne Sylvia Petersen
mariannesylviapetersen@gmail.com
27 85 65 85

Ruth Mikel Jensen
ruthmikeljensen6@gmail.com
29 84 23 76

Thormod H S Jensen
thormod@esenet.dk
26 28 64 09

 

Sidens top

 

Afdelings udvalg

Kontaktpersoner til afdelings udvalg - Klik her

 

Socialistisk Ungdomsfront, SUF:

Phillip Rumpelthiin
50 13 50 19
esbjerg@ungdomsfront.dk
Kontaktperson
SUF Esbjerg og Jylland Syd

 

Afdelings mand i Regionsbestyrelsen

Niels Christian Petersen
nch.petersen@gmail.com
31 24 54 01

Lars Mogensen
larsmog@gmail.com
Tlf. 28 24 75 01

 

Vores kontakt til hovedbestyrelsen

Rasmus Falck Østergaard
24 52 41 48
rasmusf@enhedslisten.dk

Sidens top

 

Folketingsmedlem Sydjyllands storkreds

Henning Hyllested
33 37 50 10
Henning.Hyllested@ft.dk

 

Medlem af regionsrådet Syddanmark

Vibeke Syppli Enrum
20 46 06 03
vse@live.dk

 

Regionale organisations-koordinator

Marianne Pacarada

Regional Organisationskoordinator

Ansvarsområder
Afdelingerne i Syd- og Sønderjylland samt Langeland-Strynø og Ærø. Understøtter afdelingernes og det regionale arbejde.

Kontakt
Absalonsgade 26, 5000 Odense C
E-mail: marianne.p@enhedslisten.dk
Mobil: 22 49 05 20

Telefontider
Alle hverdage kl. 16.00 – 18.00 samt
Onsdage kl. 10.00 – 15.00 og
Fredage kl. 9.00 – 15.00

Møder efter aftale.

 

Byrådsmedlemmer Esbjerg

 

Sarah Nørris Christensen
40 12 21 55
sac1@esbjergkommune.dk
Medlem af:
Økonomiudvalget
KL Kommunalpolitisk Topmøde
Kommunekontaktråd Syddanmark

Erik Tiedgen
21 68 23 61
ertie@esbjergkommune.dk
Medlem af:
Børn & Familieudvalget

Sidens top

 

Hjemmesiden

Multimediegruppen står for hjemmesiden.

Forslag / rettelse kan du sende til Poul Eck Sørensen på poul@peaceweb.dk

 

 

 

Oversigt:

 

About us

 

Byråd

 

Facebook

 

Forside

 

Instagram

 

Kalender 2016 - 2017

> April 2015 - april 2016

> April 2016 - april 2017

> April 2017 - april 2018

 

Kontakt

(spalte til venstre herfor)

 

Link

 

Lokale økologer

 

Nyheder

> 3. Vedenskrig - Hvordan undgår vi den?

> 30 timers arbejdsuge.

> 30'erne - er de på vej tilbage?

> Banker

> CETA og TTIP

> EU

> Fagforeninger

> Fatigdom

> Feminisme - To forslag stillet over for hinanden.

> Flygtninge

> Foldere

> Kurdere

>> Lande

>> Syrien

>> USA

> Love

> Miljø

> Nyliberalisme

> Offentlig ansat

>> Partier

>> Dansk Folkeparti

>> Socialdemokraterne

> Populisme

> Racisme

> Sikkerhedspolitikl

> World Social Forum

 

Om os

 

Oversigt

(denne spalte)

 

Twitter

 

Udvalg

 

Vi mener

Facebook - Enhedslisten Esbjerg på Facebook

Instagram - Enhedslisten Esbjerg på Instagram

Twitter - Enhedslisten Esbjerg på Twitter

YouTube - Enhedslisten Esbjergs YouTube kanal, med mange videoer optaget af os selv.

 

2017 i medierne mm:

> Januar - februar

> Marts - april

> Maj - juni

> Juli - august

> September - oktober.

> November - december

 

2016 i medierne mm:

> Januar - februar

> Marts - april

> Maj - juni

> Juli - august

> September - oktober

> November - december

Video mm

> Video mm:

Der er tale om andres optagelser og Bent Ydes optagelser (inden 2016 - herefter skal du finde vore optagelser på vores YouTube kanal)

 

YouTube

 

Sidens top

 

demo

 

Sidens top

 

hoved