hoved
valg
3
Du skal lidt ned for at se den side du vælger i menuen!
Byråd
Facebook
Forside og nyheder
Foldere
Instagram
Kalender
Kandidater
Kontakt
Link
Lokale økologer
Om os
Oversigt
Rettigheder i kommunen
Solidariske økonomier
Støt Enhedslisten
Støt hjælpe-organisationerne
Twitter
Udvalg
Underskriftsindsamlinger
Vigtige citater fra
nyhederne

Vi mener
YouTube
Du kan få vores elektoniske kalender på din telefon, computer eller tablet, klik her
Kalenderen - er sidst opdateret d. 9/11-2017.
ok Klik på RSS eller se DR om brug af RSS
Du kan også finde os på snapchat.

 

Enhedslisten - De rød-grønne - Esbjerg

Ønsker alle en god rød jul og et godt nytår.

Medlemsmøde tirsdag d. 9 januar

Sted: 3F Esbjerg Transport, Nyhavnsgade 25,
6700 Esbjerg Tid: kl. 19. Hovedemne: Forslag til Årsmødet. læs mere her

 

Forsiden > Kalender maj 2017 til april 2018 Bliv medlem - Kontakt - Oversigt

Kalender maj 2017 - april 2018

 

 

Medlemsmøde i tirsdag d. 9 januar

Sted: 3F Esbjerg Transport,
Nyhavnsgade 25,
6700 Esbjerg

Tid: kl. 19

Hovedemne: Forslag til Årsmødet.

Årsmøde 2018 bliver i bededagsferien d. 27.-29. april 2018.
Læs mere her.

12. jan. kl 12: Dealine for indkomne forslag, ændringforslag til vedtægterne og opstilling til urafstemning om folketingskandidater Klik her

Fra arbejdet i forslagsgruppen som blev nedsat på regionsmødet efter sommerferien.

Foreløbig udkast til
HB - valg
Klik her

Foreløbig udkast til
Opstilling af spidskandidater til Folketinget
Klik her
Hovedarkitekten bag dette oplæg kommer og fortæller om det. Ulf Vincents Olsen - kontaktperson i Odense.
Et genialt forslag, men et forslag der kræver god kenskab til hvordan valget foregår. Derfor er det godt med et indlæg fra Ulf.

Der kommer også et forslag om skat og et om direkte demokrati, da HB har glemt at gøre noget ved det forslag vi sidst fik vedtaget.

 

 

Medlemsmøde med debat af valget

Tid: søndag d. 14/1 kl. 13 - 15

Sted: 3F Esbjerg Transport,
Nyhavnsgade 25,
6700 Esbjerg

 

 

Medlemsmøde i februar mandag d. 5/2

Sted: 3F Esbjerg Transport,
Nyhavnsgade 25,
6700 Esbjerg

Tid: kl. 19 mandag d. 5/2 - 2018

Hovedemne: Fagbevægelsen

 

henningO

 

Møde med Henning Josefsen Overgaard,
Del af ledelsen i 3Fs hovedforbund.
Afdelig: Formandssekretariatet, Forbundsledelse, Hovedbestyrelsen og Daglig ledelse.

Henning deltager i mødet fra 19 - 20

 

 

Generalforsmalingen med valg af delegerede

Tid: lørdag d. 3/3 kl. 13 - ca. 17

Sted: 3F Esbjerg Transport,
Nyhavnsgade 25,
6700 Esbjerg

 

Centrale kalendere:

Aktiviteter

Kurser

Rød+ Grøn udgivelsesplan og deadline

Årsmøde kalender 2018

Sidens top

 

Tidligere kalendere
Enhedslisten Esbjerg:

Klik her for perioden april 2015 - april 2016

Klik her for perioden april 2016 - april 2017

 

Tidligere begivenheder i denne kalenderperiode -

1/5 2017 til 30/4 2018:

 

Medlemsmøde mandag d. 11/12

Med julehygge.
Gløgg og æbleskiver.
Du skal medbringe en pakke til 10 - 20 kr.

Sted: 3F Esbjerg Transport,
Nyhavnsgade 25,
6700 Esbjerg

Tidspunk:t kl. 19

Sidens top

 

Ulighedens Topmøde 2017
- Fattige børn i et rigt land

DLF, BUPL, LO, FTF og Tænketanken Cevea vil gerne invitere dig til vores arrangement Ulighedens Topmøde 2017 - Fattige børn i et rigt land, som vi afholder 5. december 2017.

Se programmet her

Sidens top

 

Valgfest:

Tirsdag d. 21/11

Start kl. 20
(De der pynter op kommer kl. 19)

I 2013 var der kommunevalg d. 19/11, stemmerne var da helt talt op dagen efter.

Sted: Fritidshuset Kirkegade 51.

 

Sidens top

 

Valgkamp møde onsdag d. 15. november.

Der afholdes planlægningsmøder de tre sidste onsdage i valgkampen, dvs. den 1. november, 8. november og 15. november. Alle dage kl. 19.00-21.00 hos 3F Transport, Nyhavnsgade 25. På disse møder gennemgår vi sammen hvad der skal gøres af stort og småt den kommende uge, hvem tager sig af hvilke møder, hvem mangler hjælp, husstandsomdeling af folderen og alt muligt andet.

 

Medlemsmøde mandag d. 13/11

Sted: 3F Esbjerg Transport,
Nyhavnsgade 25,
6700 Esbjerg

Tid: kl. 19

Hovedemne: Børn og unge

 

js

 

Oplæg ved Jakob Sølvhøj, MF, om daginstitutioner, folkeskoler og handicappede i forbindelse med vores kommunale valgkamp.

Ordførerskaber: Børneordfører, folkeskoleordfører, ordfører for ungdomsuddannelserne, handicapordfører.

Fra Jakobs hjemmeside:

"Jeg stiller op til Folketinget for at arbejde for bedre vilkår for almindelige mennesker, for mere social retfærdighed og ordentlig velfærd for alle"

Sidens top

 

Arrangement i forbindelse med årsdagen for Krystalnatten - 9/11 - 2017

Vi starter ved Matas på Torvet kl. 19:30
og sluttter på Rådhuspladsen.
Tale ved start og 2 ved slutning med en sang imellem.

Enhedslisten er medarr. af dette arr.

 

fakel

 

kn

Her taler Thomas Hauger.

Thomas Hauger, Enhedslisten. Læs hans tale klik her.

John Thorup Jensen, SF. Læs hans tale klik her.

Se video med talerne fra Enhedslsiten Esbjergs Youtubeside

Sidens top

 

Valgkamp møde onsdag d. 8. november.

Der afholdes planlægningsmøder de tre sidste onsdage i valgkampen, dvs. den 1. november, 8. november og 15. november. Alle dage kl. 19.00-21.00 hos 3F Transport, Nyhavnsgade 25. På disse møder gennemgår vi sammen hvad der skal gøres af stort og småt den kommende uge, hvem tager sig af hvilke møder, hvem mangler hjælp, husstandsomdeling af folderen og alt muligt andet.

 

Fagbevægelse lavede en hapening d. 7/11.

 

Demonstration mod diktaturet i Eritrea.

Torvet ved Rådhuset kl. 15 d. 3/11.

Pressemeddelelse:

Pressemeddelelse Esbjerg, 02-11-2017:

Set i lyset af de seneste dages uroligheder i Eritrea, finder vi det både elementært og højst nødvendigt, at vi som herboende eritreanere, kommer med en offentlig udtalelse. Det er dels i et efterhånden desperat forsøg på at åbne omverdenens øjne for, hvad der sker i Eritrea - Men mest af alt, i sympati med vores brødre og søstre, som ingen anden udvej har fra tyranniet, end at kæmpe.

Situationen i Eritrea har de seneste mange år båret præg af landets diktatoriske regime og dennes komplette ligegyldighed med basale principper - såsom menneskerettigheder. Det er ikke uden grund, at det engang så fremmelige Eritrea, nu er kendt som "Afrikas Nordkorea". Der findes ingen konstitution, intet sikkerhedsnet for borgerne og det er noget nær umuligt at få tilladelse til at forlade landet. Unge mennesker af begge køn bliver indkaldt til værnepligt - vel at mærke, uden en slutdato og under kummerlige vilkår, hvor grotesk vold og voldtægter er en del af hverdagen. Menneskerettigheder bliver krænket hvert øjeblik og mennesker af kød og blod og med familier og venner, som du og jeg – ”Forsvinder” dagligt. Tortur, manglende bevisførelse, en ikke eksisterende rettergang, ingen besøg eller besked til familien og aldeles ingen retfærdighed. Sådan er vilkårene, hvis man er mistænkt for, at tale ufordelagtigt om regimet.

De seneste dages demonstrationer og uroligheder, udspringer sig af, at diktatoren og dennes regering, har intensiveret deres hetz og undertrykkelse mod befolkningen. Dette er paradoksalt, da Eritrea gennem tiderne netop har været kendt for, at være mangfoldig i både religion og kultur og for at omfavne og trives i denne mangfoldighed. Demonstrationerne har rod i hovedstaden Asmara, men har på få dage, bredt sig ud i landet, som en steppebrand. I bedste fald er vi lige nu vidner til en begyndende revolution og selvom vi hilser den velkommen, græmmes vi ved tanken om de menneskeliv, som unægteligt vil blive ofret på vejen.

Vi udsteder denne pressemeddelelse i håb om retfærdighed og i sympati med vores brødre og søstre som befinder sig i Eritrea. De skal vide, at vi står ved deres side i kampen, selvom den geografiske afstand er stor. Vi opgiver aldrig håbet om frihed og retfærdighed for Eritrea.

Der afholdes en fredelig støttedemonstration, fredag d. 03-11-2017, på pladsen foran Esbjerg Rådhus. Vi opfordrer alle frihedselskende borgere til at deltage.

Med venlige hilsen
Bekymrede, herboende eritreanere, fra Esbjerg og omegn.
For uddybende kommentarer eller andet, kontakt: Mussa Utto, Tlf. 2724 1162

Mussas tale.

 

Valgkamp møde onsdag d. 1. november.

Der afholdes planlægningsmøder de tre sidste onsdage i valgkampen, dvs. den 1. november, 8. november og 15. november. Alle dage kl. 19.00-21.00 hos 3F Transport, Nyhavnsgade 25. På disse møder gennemgår vi sammen hvad der skal gøres af stort og småt den kommende uge, hvem tager sig af hvilke møder, hvem mangler hjælp, husstandsomdeling af folderen og alt muligt andet.

Sidens top

 

Valgmøde: Skal offentlig ansatte kontroleres mindre og have mere tid til kerneopgaverne?
Torsdag d. 2/11
kl. 19 - 21.

Arr. Esbjerg samarbejdet.

Emne: Offentlig ansatte skal kontrolleres mindre og have mere tid til kerneopgaverne. NPM skal skrottes!

Tid kl. 19

Sted: Storm P salen på Hovedbiblioteket.

Se f.eks. dette link.

Annonce:

an2

Sidens top

 

 

Ekstra medlemsmøde d. 29/10

Tid: kl 13 . 17

Debat at af og vedtagelse af det "lange" kommunalpolitiske program.

Link til det "lange program" til Kommunalvalget i pdf.
og i word / docx så du lave dine rettelser med rødt f.eks.

Sarah forslag om FN's 17 mål til kommunalpolitikken.

Ruth forslag til flere punkter

Der er kaffe / te og kage undervejs.

Forslag til dagsorden:

1) Velkomst.

2) Valg af mødeleder og referent

3) Kort navnerunde.

4) Sang

5) Godkendelse af dagsorden

6) Debat af “det lange kommunalpolitiske program”.
Du finder forslag til programmet på vores hjemmeside (ovenfor denne tekst)
Du er meget velkommen til at sende forslag til ændringer, de vil så blive lagt ud på hjemmesiden samme sted.
De ændringsforslag, der er indkommet onsdag d. 25/10
kl. 12, vil bestyrelsen sørge for at kopiere i et rimeligt antal, samt gøre klar til projektor.
Forslag, der kommer senere eller mindre ændringer,
skal du selv kopiere. Meget små ændringer kan vi tage mundtligt.
Det er tanken at dette program hele tiden kan videre-udvikles.

Der er kaffe / te og kage undervejs.

7) Enhedslisten Esbjerg bruger som organisation ikke Facebook til betalt opreklamering, da de ikke betaler skat i Danmark. Ligesom vi ikke benytter trykkerier, der ikke har overenskomst og tilstræber at bruge økologisker produkter til vore arr. mm. Se evt. her

8) Vi debatterer hvordan vi kan blive bedre til gratis at opreklamere ved at dele og invitere venner på Facebook.

9) Vi laver en side på vores hjemmeside, hvor vi hjælper hinanden med ideer til, hvad man kan gøre som bevidst forbruger. Vi kræver ikke af hinanden at vi er bevidste forbrugere på alle områder, men vi prøver at hjælpe hinanden til at blive bedre forbrugere. (men man kan forhåbentlig ikke være medlem af Krifa eller Det Faglige Hus som medlem af Enhedslisten)

10) Det er ikke nok, men rigtig godt at skat får flere medarbejdere. Se f.eks her. - men Skat skal også have et bedre “værktøj” se evt. her.
Skal vi stille som forslag til Årsmødet, at folketingsgruppen skal arbejde for, at store selskaber med en stor omsætning, men intet overskud, bruttobeskattes af omsætningen eller hvis de oplyser et troværdigt overskud, så af det? Det debatteres grundigt på medlemsmødet i Januar. Er der interesse for, at nedsætte en gruppe, der tager sig af at komme med et forslag til Januar?

11) Meddelelser

12) Valgkampsprocedure og mediestrategi i forbindelse med valgkamp og kandidatur - forslag.

Eksempel på en personlig folder.
første fil, anden fil

13) Evt.

Derkan købes trøjer mm. på mødet.

Sidens top

 

 

vel

Støt Velfærdens Helte

Mere tillid til hverdagens helte

Vær med til at dele løbesedler ud eller til at tale med dem der gerne vil have en kop kaffe eller te.

fredag d. 20/10 kl. 16 - 18:30 og
lørdag d. 21/10 kl. 11 - 13

Vi står ved torvet Kongensgade - Torvegade med bord og beachflag. Vi serverer kaffe/te.

Se mere her om Enhedslistens kampagne.

Læs mere dybdegående her

Sidens top

 

Fredags Café d. 6/10 kl. 17.00

Er der råd til velfærd i kommunerne?
Hvor skal pengene komme fra?

Jan Hoby
Næstformand for LFS
(Pædagogisk fagforening i København)
Aktiv i Velfærdsalliancen

kl. 16.00 åbnes dørene i Kirkegade 51, hvor der vil blive serveret kaffe og kage. Oplægget starter kl. 17

janHoby

Sidens top

171004

 

TR-stormøde oktober i
Odense Congress Center d. 4/10

Danmark for Velfærd siger
NEJ til den stigende ulighed i
Danmark.
Danmark for Velfærd siger JA
til genopretningen af vores
fælles velfærd.
Danmarks for Velfærd siger
JA til fællesskabet.

Er du TR skal du kontakte din fagforeing for at deltage i dette møde.

En lang række faglige organisationer er gået med i initiativet Danmark for Velfærd. Formålet med initiativet er, at både privatansatte og offentligt ansatte på tværs af faggrupper og sektorer står sammen om velfærden. At vi sammen peger på, at der ikke kan spares mere på vores fælles velfærd, og at velfærden må og skal prioriteres.

Derfor er der indkaldt til fælles TR-stormøde 4. oktober i Odense. På dagen skal vi sammen diskutere, hvad der kan gøres lokalt såvel som nationalt. Der skal diskuteres i lokale grupper, hvor man sammen kan pege på de problemer, der er, og komme med ideer til initiativer og handlinger, der fælles kan sættes i gang lokalt. Hvis du er TR og ikke allerede har tilmeldt dig, så kontakt din fagforening.

Til sidst er der forslag om demonstration d. 7. november.

Se også underskriftsindsamlingen

Se flyer om mødet.

Se program for mødet.

Sidens top

 

Medlemsmøde tirsdag d. 3/10

Sted: 3F Esbjerg Transport,
Nyhavnsgade 25,
6700 Esbjerg

Tid: kl. 19

Hovedemne: Miljø

Oplæg ved Søren Egge Rasmussen, MF, om hvilke miljøtiltag man kan tage i kommunerne.

Ordførerskaber: Energi, fødevarer, fiskeri, bolig

Fra Sørens hjemmeside:

“De menneskeskabte, globale klimaproblemer skal løses. Vi må og skal omstille Danmark til et bæredygtigt, klimavenligt samfund, så klodens temperatur ikke stiger med mere end 2 grader.”

soren

 

Forslag til dagsorden.

1. Velkomst og kort navnerunde.
2. Valg af mødeleder og referent.
3. Godkendelse af dagsordenen.
4. Oplæg ved Søren Egge Rasmussen, MF.
Miljøpolitisk delprogram til Årsmødet.
Udkast til grønt delprogram – til høring i afdelinger og udvalg
Link
Kan vi forbedre vort kommunale miljøpolitiske program.
Klade - det kommunalpolitiske progam.pdf eller word.
Andet Sørens gerne vil fortælle os.
5. kan Varde gå sammen med os hvis de skulle have lyst til det.
6. Meddelelser fra bestyrelsen og udvalgene / grupperne.
7. Fri debat
8. Evt.

Sidens top

 

Offentligt møde med Svend Skovmand
d. 2/10 Kl. 19 Jerne kro

EU et dyrt bekendtskab!

Arrangør, Folkebevægelsen mod EU Esbjerg

Lidt om Sven skovmand

Sven Skovmand har været medlem af Folkebevægelsen mod EU lige siden dens oprettelse i 1972., og i årene 1979-1984 sad han i EU-Parlamentet for Folkebevægelsen. Han har også siddet i Folketinget i årene 1968-73 for Det radikale Venstre, hvor han stadig er medlem af partiets hovedbestyrelse. Derudover har han skrevet over 70 bøger til skolebrug samt den verdenshistorie, der er udgivet på Politikens forlag.

Sven Skovmand har siden 1972 beskæftiget sig indgående med EU’s økonomiske betydning af Danmark, og han går imod den opfattelse, at medlemskabet af EU er nødvendigt for os, og at vi alene af den grund skal finde os i, at EU på en helt utålelig måde blander sig i forhold, som alene bør afgøres af danske vælgere og danske politikere. Derfor er det vigtigt at understrege, at Danmark udmærket kan klare sig økonomisk uden for EU.

Danmark vil endda have økonomisk fordel af at gå ud. Ikke alene vil vi slippe for at betale et årligt bidrag på omkring 20 milliarder kroner. Vi vil også spare betydelige beløb på de varer, vi køber i udlandet, fordi vi frit vil kunne købe dem fra lande, der ligger uden for EU. For blot at nævne et enkelt eksempel skal vi i dag betale 15 procent i told af de cykler, vi køber fra Taiwan, og som udgør hovedparten af den danske indførsel af cykler.

Et helt særligt problem vil kunne opstå, når Storbritannien melder sig ud af EU om halvandet år. Hvis ikke der træffes særlige aftaler, kan det blive dyrt for Danmark, først og fremmest fordi Storbritannien aftager en stor del af vores eksport af landbrugsvarer. Derfor bør Danmark gøre en indsats for, at EU siger ja til det britiske forslag om, at de nuværende aftaler om handelen stort set fortsætter uændret.

svend

Hent pdf fil med ovenstående tekst. Klik her.

 

 

Deltag i 3F - Esbjergs demonstration
lørdag d. 30 kl. 9. Start: Vestkraftgade 1, 6700 Esbjerg

3f440

 

Rengøringsassistenter i Ren Respekt beder om DIN opbakning til at holde landets hospitaler rene

Skriv under her.

I 3F Ren Respekt er vi bekymrede for udviklingen indenfor det danske sygehusvæsen. Hygiejne- og rengøringskvalitet spiller en afgørende rolle for patienternes sikkerhed og sundhed. Der er en grænse for, hvor meget man kan spare og effektivisere på vitale områder. Den grænse er nået, og nu siger mere end 500 aktive rengøringsassistenter på landsplan STOP.

 


Kære politikere

Invitationen:
Rengøringsmedarbejdere i Ren Respekt fra Vejle, Kolding og Esbjerg Sygehuse inviterer regionens politikere, borgere og presse ’ned på gulvet’ til en snak om tilstanden af vores sundhedsvæsen.
Vi har brug for at du kommer og lytter til hvad vi oplever hver dag på landets hospitaler, hvad de 2% øget produktionskrav betyder nede på gulvet og at du vil støtte vores mål om igen at blive et af verdens bedste sundhedsvæsener!

Vi har valgt at samle os d. 30 september klokken 9.00 Ved 3F Esbjerg. Herfra vil vi gå igennem byen til Torvet i Esbjerg og informere regionens borgere, samt samle underskrifter ind for at støtte landets sygehuse. På Torvet vil vi byde på en kop kaffe og rengøringsmedarbejderne fra regionens hospitaler vil fortælle om hvad de oplever dagligt, samt der vil være mulighed for stille spørgsmål og tale med de aktive i Ren Respekt.

Vi håber meget du vil dukke op og være med til at sikre vores sundhedsvæsen fremover!
Ren Respekt Region Syd

Med venlig hilsen
Jacob Meier
Formand
3F Esbjerg
Mobil: 22433260
Direkte: 88926966

3F - Esbjerg, Vestkraftgade 1, 6700 Esbjerg

Flyer

Program

Sidens top

 

 

Ekstra medlemsmøde søndag d. 24/9

Mødet aflyst!

Vi debaterer vort kommunalpolitiske program i den "store" udgave.

 

Forslag til dagsorden:

Forslag til dagsorden.

1. Velkomst og præsentation.
2. Valg af mødeleder og referent.
3. Godkendelse af dagsordenen.
4. Hvis Varde ønsker det, kan de da blive en del af vores afdeling.
5. Debat af vort lange kommunalpolitiske program, som vi løbende kan ændre på et medlemsmøde.
Link til det "lange program" til Kommunalvalget i pdf.
og i word / docx så du lave dinne rettelser med rødt f.eks.
6. Meddelelser fra bestyrelsen og udvalgene / grupperne.
7. Fri debat
8. Evt.

 

Sted: 3F Esbjerg Transport,
Nyhavnsgade 25,
6700 Esbjerg

Tidspunkt: kl. 13

Der vil være kafe, te, mm og kage om eftermiddagen.

Sidens top

 

 

FN - International fredsdag d. 21/9.

I Esbjerg vil vi markere dagen med et arangement med opfordring til at Danmark skriver under på forbudet mod Atomvåben, som 122 lande har vedtaget i FN d. 21/9 og med støtte til FNs budskab.

c

Sted: Heerups Have ved Hotel Britania

Tid: kl. 19:30

Alternativet, Enhedslsiten, Esbjerg Fredsbevægelse, De Radikal og SF støtter arangementet.

 

I Århus kan du deltage i en politisk dialog om alliancefri dansk, nordisk og europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik i the Dome of Visions, som nu står på havnen der.

Mødet skal ses i sammenhæng med at Aarhus i år er EU Kulturhovedstad under mottoet: Rethink Your Possibilities.

Dialogmødet har derfor titlen ”Gentænk dansk og nordisk forsvars- og sikkerhedspolitik” og indledes med oplæg af Jørn Boye Nielsen fra Rådet for International Konfliktløsning (RIKO), Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten, Rasmus Nordquist fra Alternativet og Carsten Andersen fra fredsministerium.

Som du kan se af medsendte invitation begynder mødet kl. 19.00.
Domen finder du i Inge Lehmans Gade på pier 2 i Århus havn og der er gratis adgang.

Link til Facebook


I København går fredsbevægelsen igen i år i bådene når fredsminsiterium.dk markerer dagen ved - sammen med FredsVagten ved Christiansborg og Tid til Fred – Aktiv mod Krig - at sejle rundt i Københavns Havn med vores faner, bannere, taler, musik og sang, fredsknus og meget mere.

Vi sejler i egen båd fra kajpladsen ved Nationalbanken, Havnegade 5, kl. 16.30 og slutter samme sted kl. 19.30 ved FredsVagtens plads ved Holmens Kirke.

Der er plads til 115 personer i båden så du skal tilmelde dig pr sms på 51373468 eller ved mail til jessie@smorumnet.dk senest den 16. september. Lige som sidste år sørger vi for lidt spiseligt samt kaffe og te. Derfor koster det 100 kroner at sejle med og du indbetaler penge enten på mobilepay på 51373468 eller på konto 0400/4018729194. Husk at mærke din indbetaling med ”FN” og dit navn.

Link til Facebook

Sidens top

 

 

Medlemsmøde onsdag d. 6/9

Oplæg ved Henning Hyllested, MF.

Den politiske situation og kommunalvalget

 

hylle

 

Ordførerskaber: Transportordfører, ordfører vedr. social dumping, landdistriktsordfører, turismeordfører

Sted: 3F Esbjerg Transport,
Nyhavnsgade 25,
6700 Esbjerg

Tidspunk:t kl. 19

Sidens top

 

Foreningernes dag d. 2/9

Kongensgade og Torvet.

Lørdag den 2. september 2017 kl. 10.00 – 16.00 inviteres byens borgere til ”Foreningernes Dag” i Esbjerg City.
Arrangementet ønsker at præsentere den store spændvidde, der er i foreningslivet i Esbjerg. Det danske foreningsliv er unikt og har meget at byde på. Det er det helt naturlige mødested for oplevelser, dannelse, deltagelse, kammeratskab og samvær. Foreningernes Dag afvikles for ottende gang i Esbjerg. I 2016 deltog knap 60 foreninger.

Læs mere her

 

Kvaglunddagen d. 2/9.

Kvaglunddag lardag den 2. september 2017 kl. 11.00-15.00 ved Kvaglundcentret

Bydelsprojekt 3il gennemfmer en valgkampagne i boligomrademe Kvaglund, Stengardsvej og
0sterbyen for, at oplyse beboeme og borgeme om deres mulighed for at bruge deres demokratiske
ret og pligt ved det kommende kommunal- og regionsradsvalg valg 2017.

Enhedslisten deltager.

Sidens top

 

Fredags Café d. 1/9

Kom til fredagscafé med fredsforsker Jan Øberg,
der vil oplyse med emnet:

"I stedet for kold krig og intervention.

For en ny dansk udenrigspolitik.".

Jan er fredsforsker, underviser og kunstfotograf og har skrevet både bøger og artikler. Han er medstifter og leder af tænketanken TFF, Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning, som stræber efter inspirere engagement for fredsarbejde med udgangspunkt i FN-deklarationen, "fred skal skabes med fredelige midler".
Tænketanken har bl.a. arbejdet med det tidligere Jugoslavien, Georgien, Irak, Israel-Palæstina, Iran og Burundi.

Den 1. september kl. 16.00 åbnes dørene i Kirkegade 51, hvor der vil blive serveret kaffe og kage. Oplægget starter kl. 17 indtil ca. 19.30.
Der vil være en pause undervejs og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Tilmeld dig på facebook, del begivenheden, inviter dine venner.

 

jan

Jan Øbergs hjemmeside

Wikipedia om Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning

Wikipedia om Jan Øberg

Sidens top

 

Gesten Pride

Lørdag d. 26/8 kl. 13,
Hovedgaden, 6621 Gesten, Danmark

Gesten Pride 2017 er en hyldest til mangfoldigheden, en kampdag og ikke mindst en festdag for lige rettigheder og muligheder for alle – uanset kønsidentitet eller seksuel orientering.
Alle der støtter det mål, bydes velkommen til Gesten Pride.

Se Facebook.

 

Medlemsmøde samt storkredsmøder i Region Syddanmark

søndag den 20. august i Østergades Forsamlingshus, Østergade 33 i Middelfart.

Medlemsmøde kl. 11 - 15:

Dagsorden:

1. Velkomst samt valg af dirigent og referent:

2. Endelig godkendelse af regnskabet for 2016

3. Status på valgkampen:
Oplæg om udvalgte dele af valggrundlaget fra spidskandidaterne
Orientering om kandidatlisten
Aktiviteter og møder samt koordinering heraf i valgkampen
Andet?

4. Beslutning om, hvorvidt Enhedslisten i Region Syddanmark skal indgå valgforbund.

5. Oplæg om den parlamentariske strategi ved Rasmus Vestergaard Madsen, folketingskandidat og medlem af hovdbestyrelsen

6. Forslag fra nogle medlemmer af bestyrelsen i odenseafdelingen (Ulf V. Olsen, Marianne Ruskjær, Reza Javid og Ingelise Bech Hansen) om ny procedure for valg af spidskandidater til Folketinget. Forslaget er vedhæftet. Ideen er at forslaget, hvis der er opbakning på medlemsmødet, videresendes til de øvrige enhedslisteregioner med henblik på, at forslaget kan stilles på årsmødet i 2018.

7. Eventuelt

Storkredsmøder kl. 15 - 16:

Der holdes møder hver for sig i den sydjyske storkreds og i den fynske storkreds med henblik på at vælge de folketingskandidater, der ikke er valgt på årsmødet.
Stemmeret her har de medlemmer, der er valgt som delegerede på medlemsmøder i afdelingerne, jf. tidligere mails samt opgørelse af antal delegerede.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af folketingskandidater, der ikke er valgt på årsmødet
3. Eventuelt

Tilmelding senest den 15. august - udsat til d. 17. august -til ingelisebechhansen@gmail.com - herunder oplysning om hvem der er valgt som delegerede til storkredsmøderne.

Kameratlige hilsner og på gensyn
bestyrelsen

Sidens top

 

 

Ekstraordinært medlemsmøde
søndag d. 13/8 kl. 13.

Sted: 3F-Transport, Nyhavngade 25 (bagerste bygning).

Vi skal inden Regionsmødet debattere spørgsmålet om et
kommende regeringssamarbejde med Socialdemokratiet.
Forslag til Dagsorden
1) Navnerunde
2) Valg af mødeleder og referent.
3) Godkendelse af dagsorden.
4) Oplæg ved Rasmus Falck Østergaard, vores kontakt til
HB. Henning Hyllested, MF, deltager i debatten. Så vi
både kan få belyst spørgsmålet HB og
Folketingsgruppen.

Der vil være kaffe / te og kage i en pause midtvejs.

5) Debat, hvor vi prøver at se, om der ikke er noget vi
kan blive enig om at give videre til Regionens møde
søndagen efter.
6) Fri debat. Dette punkt er tit forsømt, men her kan alle
tage et politisk spørgsmål op til debat.
7) Evt.

Sidens top

 

Medlemsmøde tirsdag d. 8/8:

Valgpjecerne skal godkendes,
der skal vælges delegerede til regionsmødet
mm,

Sted: 3F Esbjerg Transport,
Nyhavnsgade 25,
6700 Esbjerg

Tidspunk:t kl. 19

Forslag til dagsorden:
1) Navnerunde
2) Valg af mødeleder og referent.
3) Godkendelse af dagsorden.
4) Vedtagelse af tekst til den kommunalpolitiske folder på
12 sider. Der er vedhæftet forslag til folderen i sin
helhed (Billederne er ikke helt på plads).
Der er vedhæftet tekst, som du kan rette i, hvis du har
et andet forslag til tekst. Du kan så evt. medbringe
teksten på en usb-pind og vi kan vise den på
projektoren- (eller på papir!)
5) Vedtagelse af kandidatliste til kommunevalget.
Erik har trukket sit kandidatur. Forslag: de, der er på
listen rykker en tak op. Har du forslag til en anden liste
kan du tage den med på en usb-pin vi kan da vise den
via projektoren- eller du kan skrive dit forslag på papir!
6) Aktivister til den kommunale valgkamp.
7) Regionsmøde med storkredsmøder søndag den 20.
august i Østergades Forsamlingshus, Østergade 33 i
Middelfart.
Valg af 4 delegerede. 2 kvinder og 2 mænd til
storkredsmødet, hvor der skal vælges
folketingskandidater til vores storkreds. De 2 første er
valgt på Årsmødet, så vi skal vælge nr. 3 og derefter.
Valg af 2 suppleanter. En kvinde og en mand.
Se mere om regionsmødet her: http://enhedslistenesbjerg.
dk/kalender17-18.php
8) Forsalg til Regionsmødet angående valg af HB
medlemmer.
8.1) HB-valg.
Hvet af landets 10 storkredse vælger et HB -
medlem, som holder møde med minimum
kontaktpersonen fra hver afdeling i storkredsen
inden HB-mødet.
På denne måde vælges 10 af HB’s 25 medlemmer.
Hvis Storkredsenes valg ikke repræsenterer lige
mange kvinder og mænd kan årsmødets valg af 15
HB medlemmer rette op på dette.
Begrundelse: Enhedslisten er blevet så stor, så man
Side 2  af  3
Medlemsmøde
tirsdag d. 8/8
kan sikre en bedre kommunikation mellem HB og
afdelingerne på denne måde. Organisationer som
DLF arbejder på denne måde til stor fordel for deres
kredse (hos os afdelinger).
8.2) Hvis dette forkastes af Årsmødet, kan vi lave en
“anmeldt mindretalsgruppe” for Syddanmark. Se §8
stk. 4. i de centrale vedtægter.
9) Ekstra medlemsmøde om Ny regeringsstrategi.
10)Fri debat.
11)Evt.

Sidens top

 

Støt Esbjerg Fredsbevægelses arrangement

6. august - mindearrangement i Heerups Have kl. 20

Fjern alle atomvåben

Mindedag for ofrene for atombomberne over Hiroshima og Nagasaki i Japan.

6aug

Sted: Heerups Have Esbjerg ved Hotel Britannia

Tidspunkt: kl. 20 - 21 søndag d. 6. august.

Vi vil sætte lotusblomster i vandet. Der vil være stille musik, en tale fra Esbjerg Fredsbevægelse og vi vil synge et par sange. Og vi vil opfordre danske politikere til at Danmark bliver medunderskriver af Traktaten mod atomvåben, vedtaget i FN d. 7/7 - 2017. http://www.un.org/News/dh/pdf/english/2017/07072017.pdf Esbjerg Fredsbevægelses side om atomvåben: http://www.peaceweb.dk/atom.htm
Følgende partier støtter arrangementet i øjeblikket: se vores facebookside.

Sidens top

 

Sommerfest

Lørdag d. 5 august kl. 13 2017 i bålhytten i Østskoven.

Man skal medbringe tallerkner, bestik, krus, glas, kød og drikkevarer.

Du tilmelder dig til Rita på 20 76 74 58,
som du også kan ringe til, hvis du mangler en køremulighed eller hvis du har pladser i overskud i din bil.

Kl ca 14 er der kage. Vi sørger for kage, du tager selv kaffe med.

Grillen gøres klar til at man kan varme sit kød kl. 16.

Her kan du læse om Østskoven

Kørselsvejledning

lavra

Foto: Niels Christian Petersen

Birgit får en anderkendelse for sit store arbejde for afdelingen.

Sidens top

 

 

Bod på Ribe Dyrskue

Fredag d. 28/7 - 2017

Flaget har påtrykt et Ø og Enhedslisten.

Vores annonce omhandlede økologisk landbrug og Rasmus Vestergaard Madsen som også var ved vores bod, havde en god samtale med flere om økologisk landbrug.

Dyrskue

RD2

RD#

d4

d5

Foto: Niels Christian Petersen

 

European Left Summer University

Hver sommer afholder European Left et Sommeruniversitet for medlemmer af de europæiske venstrefløjspartier m. fl. På Summer University skal der ikke tages beslutninger - så diskussionerne kan flyde frit og man vil få et godt indtryk af, hvad der rører sig i andre europæiske lande. Sommeruniversitet er en fantastisk mulighed for at møde kammerater og få netværk til hele Europa. I år holdes Sommeruniversitetet i Danmark, hvilket gør det endnu nemmere at være med!
Se mere på www.european-left.org om de sidste års sommeruniversiteter. Her vil der løbende komme mere information, datoer, pris, tilmelding osv
For mere information kan du kontakte Gunna Starck på: gunna@enhedslisten.dk
Onsdag, 19. juli 2017 (Hele dagen) til Søndag, 23. juli 2017 (Hele dagen

 

 

Kom til SANDs demonstration d. 19/6 kl. 16 - støt vores svage medborgere.

demo

Esbjerg Kommune skal spare 143 mill. over de næste 5 år. Derfor har man lavet en genopretningsplan der bl. a. indeholder lukning af “Morgenrøden”- et samvær-og aktivitetstilbud på Gl. Vardevej, lukning af “Refugiet”- et værested og botilbud for aktive misbrugere med psykiatriske diagnoser og en reduktion af Kraftcentret- et tilbud til borgere med senhjerneskade, psykosociale problemer, udviklingshæmning og misbrug. Forslaget indeholder også lukning af Kraftcentret i Ribe og Bramming og halvering af Kraftcentret i Esbjerg, herunder lukning af cafeen i Finsensgade.

D. 19. juni 2017 bliver besparelserne behandlet på byrådsmøde kl. 17 .00. Mød derfor op på pladsen foran Esbjerg Rådhus kl. 16.00 hvis du vil med til at bakke op om demonstrationen mod de nævnte besparelser. ( PS . For borgere fra Ribe er der tog mod Esbjerg kl. 14.53)

Sidens top

 

Folkemøde på Bornholm
torsdag d. 15 - søndag 18. juni

Enhedslisten er med på Folkemødet igen i år. Det holdes i Allinge den 15. - 18. juni.

Der er brug for aktivister, og der er 20 aktivistpladser i alt. De er fordelt sådan, at Region Hovedstaden kan få 8 pladser, mens de øvrige 4 regioner hver kan få 3 pladser.

Tilmelding: ingelisebechhansen@gmail.com senest den 28. februar.

Regions bestyrelsen fordeler de 3 pladser efter først til mølle princippet og under hensyntagen til geografisk spredning.

Sidens top

 

Medlemsmøde

Tirsdag d. 13/6 kl. 19

Sted: 3F Esbjerg Transport,
Nyhavnsgade 25,
6700 Esbjerg

Debat af kommunalpolitisk program.
Valg af den øvrige kandidatliste.

Sidens top

 

50 år's Besættelse af Palæstina

Palæstinenserne har været besat i 50-år, derfor er der på landsplan aktionsugen 5. – 10 juni. Klik her for flyer

 

Fredag d. 9/6 kl. 14.00 til 18.00 på Torvet. Kultur-og info eftermiddag.

Taler ved John Snedker, Atef Nassar og Jacob Meier.
Kulturelle indslag: Hiba Alaaeldin med digtoplæsning og lokale palæstinensiske grupper m. musik og dans.
Der vil være boder/telte med salg af Mercandise fra Palæstina, Palæstinensisk mad og drikke, informationsmateriale, udstilling om Østjerusalem og et snakketelt med kaffe og kage.

Hold dig orienteret på Facebook

Palæstinagruppen-Esbjerg

Sidens top

 

 

Kære borgere i Esbjerg vær med til et holde et minuts stilhed og mindes ofrene for terrorangrebene i Kabul, London og Manchester torsdag d. 8/6 - 2017

Vi høre et par taler, synger en sang, lægger blomster og viser vores medfølelse med ofrene og deres pårørende på Torvet foran Rådhuset i Esbjerg kl. 17.30 - 18 d. 8/6.
Arr. Enhedslisten og anbefaler SF og Esbjerg Fredsbevægelse. (Alle partier har fået en invitation).
Taler: Knud Oluf La Cour Dragsbo - Esbjerg Fredsbevægelse og Poul Eck Sørensen - Enhedlsiten Esbjerg og Fanø.

terror

 

 

Tale af den palæstinesiske ambasadør Shami og Christian Juhl, MF og efterfølgende debat.

Onsdag d. 7. juni i fritidshuset Kirkegade 51, kl. 19 - 21

Der er kaffe og kage.

 

Følg briterne ud af EU
Folkebevægelsens Grundlovsmøde

Strandbyparken (indgang v. hjørnet af Sjællandsgade og Skjoldsgade) i dag kl. 14 – 17

Hent program

 

Oplæg og film i Huset, Nørregade søndag d. 4/6 kl. 18.30

Filmen bliver vist kl. 19 og kl. 21 hvis der er stor tilmelding

Taler ved Ibraham Alaaeldin og Jonas Devantier fra 3F, der har arbejdet i Palæstina til 2016, Jonas oplæg over skype. Efter talerne er deer film der belyser Israelernes undertrykkelse af Palæstinenserne. Filmen bliver vist kl 19.00 og kl 21.00

 

Fredagscafe med Boykot Israel d. 2/6

3f2

http://boykotisrael.dk/

Johanna Mortensen og Irene Clausen fra Boykot Israel, København holder oplæg med efterfølgende debat og der vil være salg af Mercandise, T-shirt mm. Der er kaffe og kage.
Fra 17.00 til 19.00 i 3F, Nyhavnsgade 25.

 

Medlemsmøde maj:

NB! Medlemsmødet i maj er flyttet til den 24/5 kl. 19!

Sted: 3F Esbjerg Transport,
Nyhavnsgade 25,
6700 Esbjerg

Debat af kommunalpolitisk program

Sidens top

 

 

Fredagscafé d. 19/5 kl. 17

 

Dørene åbnes kl. 16

NB - Denne gang afholdes fredagscafeen:

Sted: 3F Esbjerg Transport,
Nyhavnsgade 25,
6700 Esbjerg

 

Er de vestlige medier blevet til totalitære redskaber…….?

Enhedslisten i Esbjerg inviterer til foredrag med sociolog Lars Jørgensen om de toneangivende mediers skævvredne tilgang til mange vigtige historier.

Ofte udelades afgørende fakta, så mediernes dækning afspejler den privilegerede borgers eller veletablerede virksomheds synspunkt, langt mere end f.eks. flygtningens, kontanthjælpsmodtagerens, den arbejdsløses eller den nedslidtes synspunkt. Derved opstår de skæve vinkler, som kommer til at fylde uforholdsmæssigt og dominerende meget.

Det fører til en ”dem og os” tænkning – som så forstærker og sætter endnu mere fokus på ”dem og os”. Og - jo mere man italesætter noget – jo mere bliver det til virkeligheden. Sproget skaber jo verden/virkeligheden.

Et eksempel: Vestens krige føres tilsyneladende ofte på løgne. Lars Jørgensen har flere steder gjort rede for mediernes ansvar for krigen i f.eks. Syrien. Han argumenterer for, at ”…mediernes propaganda-kampagne har været så massiv, at de fleste mennesker i Vesten er overbeviste om, at krigen i Syrien handler om at bekæmpe et monster”. Hvis vi havde nok kritiske journalister, eksperter o.a. i de vestlige medier, der havde fortalt mere objektivt om Syrien, så kunne krigen måske være stoppet for år tilbage, argumenterer Lars Jørgensen.

Foredraget holdes i 3F-Transports lokaler, Nyhavnsgade 25 i Esbjerg, fredag d. 19. maj kl. 17.00 – 19.00. Der er gratis entre. Alle er velkomne.

Sidens top

 

 

Mandag d. 15/5 - Demonstration foran Rådhuset om social dumpning.

LO mener at udbud skal støtte op om den danske model og bør indeholder sociale klausuler, lærlinge klausuler og kædeansvar. Mød op og marker!

Læs Sarahs tale til demonstrationen.

LO-fagforeningerne afholder demonstration ved
Esbjerg Rådhus mandag d. 15.maj kl. 16.00.

På dagens byrådsmøde skal der tages stilling til Esbjerg Kommunes politik for indkøb og udbud.
Det er igennem indkøb- og udbudspolitikken, at politikerne har mulighed for, at sikre at dine skattekroner bliver brugt på ordentlige arbejdsvilkår og understøtte den danske model.

 

Hent pdf-fil om arrangement

lo

Sidens top

 

 

 

Enhedslistens Årsmøde 2017

aar

Til feminisme debatten.

Se Lisbets indlæg på Årsmødet

Se Sabrinas indlæg på Årsmødet

Til Indkomne forslag

Om direkte demokrati.

Se Poul indlæg på Årsmødet.

Til arbejdsprogram

I forhold til HB's forslag om: En stærkere og minddragende partiorganisation.

Om at det kan være en ide til Årsmødet i 2018, at hver storkreds vælger et medlem til HB (10 ud af 25 HB medlemmer).

Se Pouls indlæg.

 

Nye landsdækkende demonstrationer
d. 10. maj 2017

Arbejdsmiljø og faglighed presset af produktivitetskrav

Deltag i vores happening d. 10. maj start Torvet (v. kongensgade) kl. 17. Vi går til Borgmeterhaven.
Tale ved Lars Mogensen ca. kl. 17.30. Kandidat til Regionsrådet for Enhedslisten.

Lars

 

Se Lars' tale på Enhedslisten Esbjergs Facebookside.

 

 

 

 

Hent nedenstående billeder som pdf-fil

1

3

 

 

Velfærdsalliancen opfordrer til, at vi samler alle kræfter, lokalt og nationalt, fagligt og politisk, om fælles manifestationer i alle 98 kommuner og foran de fem regioners sygehuse og psykiatriske afdelinger onsdag d. 10. maj 2017.

1. Vi opfordrer ansatte, borgere og politikere i regionerne til at gå med i det kommunale oprør. Sammen kan vi mobilisere for at afskaffe produktivitetskravet på 2 %, så sundhedssektoren igen kan få et sundt arbejdsmiljø til gavn for ansatte og patienter.

2. Vores politiske mål er at afskaffe den kommunale økonomiske spændetrøje i form af serviceloft, anlægsloft, skattestop, effektiviseringsbidraget og budgetloven. Det kommunale selvstyre skal genetableres.

3. Flere opgaver må betyde flere penge. Velfærden kan ikke bevares uden tilførsel af de nødvendige midler, så der kommer flere penge, når der kommer flere ældre, flygtninge, syge og dermed flere opgaver.

4. Velfærdsalliancen opfordrer kommunal- og regionspolitikerne til at stå sammen på deres topmøder i foråret om at kræve de nødvendige penge til velfærd og sundhed, herunder at afvise besparelser skjult som effektiviserings- og produktivitetskrav.

5. Velfærdsalliancen opfordrer til at vi samler alle kræfter, lokalt og nationalt, fagligt og politisk, om fælles manifestationer i alle 98 kommuner og foran de fem regioners sygehuse og psykiatriske afdelinger onsdag d. 10. maj 2017 ”Velfærd til alle – væk med sparekrav, økonomiske håndjern og produktivitetskrav”. Specifikt opfordrer vi de privatansattes organisationer til at gå aktiv ind i velfærdskampen som er en kamp også for deres medlemmer

Læs mere her

Sidens top

 

 

1. maj - Esbjerg

Taler fra 1. maj på "Vi mener" siden for maj

Vores 1. maj folder i A4 størrelse

Kl.13.00: Demonstrationen starter fra P-pladsen bag Hotel Britannia
Rute:
Torvegade, Kongensgade, Strandbygade, Gl. Vardevej til "Gryden"Nognsbølparken.
Esbjerg Veteranorkesteret spiller
Kl.13.30 Velkomst v./ Brian Lyst, Formand for LO Vest.
Underholdning med WHAT!
Talere:
Mette Frederiksen, Formand for Socialdemokratiet
John Snedker, Byrådsmedlem,.Socialdemokratiet
Diana Mose Olsen, Byrådsmedlem, Socialistisk Folkeparti
Sarah Nørris Christensen, Byrådsmedlem, Enhedslisten
Jacob Meier, 3F Esbjerg Faglig, Byparksgruppen
Kl.16.30: Afslutning
l børnetaltet underholder Kaptajn Vom og DUl maler ansigter

170501

Hent pdf-fil klik her

 

1. maj - Ribe

 

ribe

Hent pdf-fil for Ribe klik her

Henning Hyllested talr i Ribe.

 

 

Kontakt:

 

Jeg har en sag, som jeg mener,
at Enhedslisten Esbjerg bør tage stilling til. Skriv til esbjerg@enhedslisten.dk

Bliv medlem klik her

 

Bestyrelsen i Esbjerg og Fanø afdeling:

Poul Eck Sørensen
61 67 82 49
esbjerg@enhedslisten.dk
Kontaktperson

Lisbet Skou
esbjerg@enhedslisten.dk
Kasserer

Niels Christian Petersen
nch.petersen@gmail.com
31 24 54 01

Marianne Sylvia Petersen
mariannesylviapetersen@gmail.com
27 85 65 85

Ruth Mikel Jensen
ruthmikeljensen6@gmail.com
29 84 23 76

Thormod H S Jensen
thormod@esenet.dk
26 28 64 09

 

Sidens top

 

Afdelings udvalg

Kontaktpersoner til afdelings udvalg - Klik her

 

Socialistisk Ungdomsfront, SUF:

Phillip Rumpelthiin
50 13 50 19
esbjerg@ungdomsfront.dk
Kontaktperson
SUF Esbjerg og Jylland Syd

 

Afdelings mand i Regionsbestyrelsen

Niels Christian Petersen
nch.petersen@gmail.com
31 24 54 01

Lars Mogensen
larsmog@gmail.com
Tlf. 28 24 75 01

 

Vores kontakt til hovedbestyrelsen

Rasmus Falck Østergaard
24 52 41 48
rasmusf@enhedslisten.dk

Sidens top

 

Folketingsmedlem Sydjyllands storkreds

Henning Hyllested
33 37 50 10
Henning.Hyllested@ft.dk

 

Medlem af regionsrådet Syddanmark

Vibeke Syppli Enrum
20 46 06 03
vse@live.dk

 

Regionale organisations-koordinator

Marianne Pacarada

Regional Organisationskoordinator

Ansvarsområder
Afdelingerne i Syd- og Sønderjylland samt Langeland-Strynø og Ærø. Understøtter afdelingernes og det regionale arbejde.

Kontakt
Absalonsgade 26, 5000 Odense C
E-mail: marianne.p@enhedslisten.dk
Mobil: 22 49 05 20

Telefontider
Alle hverdage kl. 16.00 – 18.00 samt
Onsdage kl. 10.00 – 15.00 og
Fredage kl. 9.00 – 15.00

Møder efter aftale.

 

Byrådsmedlemmer Esbjerg

 

Sarah Nørris Christensen
40 12 21 55
sac1@esbjergkommune.dk
Medlem af:
Økonomiudvalget
KL Kommunalpolitisk Topmøde
Kommunekontaktråd Syddanmark

Erik Tiedgen
21 68 23 61
ertie@esbjergkommune.dk
Medlem af:
Børn & Familieudvalget

Sidens top

 

Hjemmesiden

Multimediegruppen står for hjemmesiden.

Forslag / rettelse kan du sende til Poul Eck Sørensen på poul@peaceweb.dk

 

 

 

Oversigt:

 

About us

 

Byråd

 

Facebook

 

Forside

 

Instagram

 

Kalender 2016 - 2017

> April 2015 - april 2016

> April 2016 - april 2017

> April 2017 - april 2018

 

Kontakt

(spalte til venstre herfor)

 

Link

 

Lokale økologer

 

Nyheder

> 3. Vedenskrig - Hvordan undgår vi den?

> 30 timers arbejdsuge.

> 30'erne - er de på vej tilbage?

> Banker

> CETA og TTIP

> EU

> Fagforeninger

> Fatigdom

> Feminisme - To forslag stillet over for hinanden.

> Flygtninge

> Foldere

> Kurdere

>> Lande

>> Syrien

>> USA

> Love

> Miljø

> Nyliberalisme

> Offentlig ansat

>> Partier

>> Dansk Folkeparti

>> Socialdemokraterne

> Populisme

> Racisme

> Sikkerhedspolitikl

> World Social Forum

 

Om os

 

Oversigt

(denne spalte)

 

Twitter

 

Udvalg

 

Vi mener

Facebook - Enhedslisten Esbjerg på Facebook

Instagram - Enhedslisten Esbjerg på Instagram

Twitter - Enhedslisten Esbjerg på Twitter

YouTube - Enhedslisten Esbjergs YouTube kanal, med mange videoer optaget af os selv.

 

2017 i medierne mm:

> Januar - februar

> Marts - april

> Maj - juni

> Juli - august

> September - oktober.

> November - december

 

2016 i medierne mm:

> Januar - februar

> Marts - april

> Maj - juni

> Juli - august

> September - oktober

> November - december

Video mm

> Video mm:

Der er tale om andres optagelser og Bent Ydes optagelser (inden 2016 - herefter skal du finde vore optagelser på vores YouTube kanal)

 

YouTube

 

Sidens top

 

demo

 

Sidens top

 

hoved