hoved
ny
3
Du skal lidt ned for at se den side du vælger i menuen!
Byråd
Facebook
Forside og nyheder
Foldere
Instagram
Kalender
Kandidater
Kontakt
Link
Lokale økologer
Om os
Oversigt
Rettigheder i kommunen
Solidariske økonomier
Støt Enhedslisten
Støt hjælpe-organisationerne
Twitter
Udvalg
Underskriftsindsamlinger
Vigtige citater fra
nyhederne

Vi mener
YouTube
Du kan få vores elektoniske kalender på din telefon, computer eller tablet, klik her
Kalenderen - er sidst opdateret d. 9/11-2017.
ok Klik på RSS eller se DR om brug af RSS
Du kan også finde os på snapchat.

 

Enhedslisten - De rød-grønne - Esbjerg

Ønsker alle en god rød jul og et godt nytår.

Medlemsmøde tirsdag d. 9 januar

Sted: 3F Esbjerg Transport, Nyhavnsgade 25,
6700 Esbjerg Tid: kl. 19. Hovedemne: Forslag til Årsmødet. læs mere her

 

Forsiden > Nyheder > Populisme Bliv medlem - Kontakt - Oversigt

Populisme

 

Populisme er ikke demagogi, det er en politisk bevægelse

Information d. 11/10 - 2016

…Principper som magtbalance, lighed for loven, oplysning, kulturel og politisk pluralisme og beskyttelse af – for slet ikke at tale om respekt for – mindretal, er under konstant beskydning.

Disse enestående demokratiske erobringer bliver regelret afviklet, hvor populister kommer til magten, hvis de ikke allerede som mindretal gennem folkeafstemninger erobrer en så stor indflydelse, at flertallet indordner sig…

…Knaldhårde populister i Polen, Ungarn, Rusland og Tyrkiet – alle mere eller mindre demokratisk valgt – har tilranet sig kontrol med medier, domstole og civile tænketanke for at udslette al politisk pluralisme.

I Danmark dominerer det, man i international sammenhæng kalder et »20-procents flertal« al politisk debat.

Kun marginale partier vover at modsige Dansk Folkepartis fremmedfjendtlige kurs. Folketingets formand har Højesterets ord for at have fremsat racistiske synspunkter…

...Populisme er ikke demagogi i klassisk forstand. I en dansk sammenhæng kunne vi sige, at Mogens Glistrups nulskattepolitik var demagogi. Dansk Folkeparti er derimod populistisk.

Partiet indskrænker begrebet »danskhed« til borgere, der har arvet eller tilegnet sig en ganske bestemt national »kulturtradition«, som dette partis ideologer har fantaseret sig frem til eller leder efter med lys og lygte.

Populisme sætter »populus«, altså folket, op som symbolsk og moralsk kontrast til en korrupt elite af politikere, der varetager forskellige samfundsinteresser og deler sig efter holdninger – som den radikale Viggo Hørup engang formulerede folkestyrets idé.

Populister anerkender kun nødtvungent det retmæssige i, at alle borgere uanset deres kulturelle, religiøse eller etniske baggrund må anses for ligeværdige, og at de med deres stemmer og engagement kan afgøre et samfunds politiske retning…

læs hele artiklen

Sidens top

 

Hvis du er uenig med populisterne, er du ikke en del af folket.

Information d. 8/10 - 2016

Populismen kan hverken defineres ud fra politisk stil, ideologi eller en bestemt type vælgere. I stedet skal den kendes på en logik om at være den eneste legitime repræsentant for et forestillet ægte og homogent folk. Og det gør den grundlæggende farlig, mener idéhistoriker Jan-Werner Müller…

...Ingen vej til demokrati

Jan-Werner Müller peger på en række politiske partier, der ligesom det tyske Alternative für Deutschland (AfD) gik fra at være et ikke-populistisk protestparti til at optage en retorik om et sandt, homogent folk uden legitime politiske modstandere.

Men han kan ikke omvendt komme i tanker om partier, der er gået i modsat retning fra populisme til en større grad af pluralisme og demokratisk indstilling.

»Den beklagelige kendsgerning i forhold til spørgsmålet om, hvordan de kunne blive mere moderate og ultimativt mere demokratiske, er, at der ikke er noget indlysende incitament for dem til at blive det. Hvis det lykkes populisterne at styrke opfattelsen af, at der er en repræsentationskrise, som de selv er de eneste, der kan løse – eller endnu værre: hvis andre partier giver dem ret i deres fortælling, sådan som de forskellige kristendemokrater i Tyskland dybest set gør – så vil det utvivlsomt styrke populisterne. Og så har de ingen grund til at vende sig i en mere demokratisk retning.«...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Hvad er det så, vi kan lære af de kulsorte populister?

Politiken d. 20/3 - 2016
Bo Lidegaard, Chefredaktør

Mange har travlt med at begræde protestpartiernes fremmarch og fremmane fortidens spøgelser. Færre er optaget af at lytte til, hvad protesterne går ud på...

…Hvordan kan vi forny den sociale kontrakt i en national ramme, der på samme tid åbner sig mod omverdenen og beskytter den enkelte mod social dumping og unfair konkurrence?

De svar, der hidtil er givet, tager ikke højde for utilfredsheden blandt dem, som ikke følger med op i stadig mere ulige samfund, der konkurrerer på et åbent globalt marked. Samtidig tager de for givet, at de nederste i samfundet over for fremmede indvandrere vil udvise et storsind, som få i eliten kunne drømme om, når det gælder beskyttelsen af deres egne privilegier.

Det er ikke mærkeligt, at reaktionen kommer stærkt. Det mærkelige er, at den ikke er kommet tidligere – og at vi, som udgør eliten, har så svært ved at forstå, at svaret ikke ligger i at stemple den vrede vælger, men i at gøre noget ved de problemer, der gør ham vred.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Kontakt:

 

Jeg har en sag, som jeg mener,
at Enhedslisten Esbjerg bør tage stilling til. Skriv til esbjerg@enhedslisten.dk

Bliv medlem klik her

 

Bestyrelsen i Esbjerg og Fanø afdeling:

Poul Eck Sørensen
61 67 82 49
esbjerg@enhedslisten.dk
Kontaktperson

Lisbet Skou
esbjerg@enhedslisten.dk
Kasserer

Niels Christian Petersen
nch.petersen@gmail.com
31 24 54 01

Marianne Sylvia Petersen
mariannesylviapetersen@gmail.com
27 85 65 85

Ruth Mikel Jensen
ruthmikeljensen6@gmail.com
29 84 23 76

Thormod H S Jensen
thormod@esenet.dk
26 28 64 09

 

Sidens top

 

Afdelings udvalg

Kontaktpersoner til afdelings udvalg - Klik her

 

Socialistisk Ungdomsfront, SUF:

Phillip Rumpelthiin
50 13 50 19
esbjerg@ungdomsfront.dk
Kontaktperson
SUF Esbjerg og Jylland Syd

 

Afdelings mand i Regionsbestyrelsen

Niels Christian Petersen
nch.petersen@gmail.com
31 24 54 01

Lars Mogensen
larsmog@gmail.com
Tlf. 28 24 75 01

 

Vores kontakt til hovedbestyrelsen

Rasmus Falck Østergaard
24 52 41 48
rasmusf@enhedslisten.dk

Sidens top

 

Folketingsmedlem Sydjyllands storkreds

Henning Hyllested
33 37 50 10
Henning.Hyllested@ft.dk

 

Medlem af regionsrådet Syddanmark

Vibeke Syppli Enrum
20 46 06 03
vse@live.dk

 

Regionale organisations-koordinator

Marianne Pacarada

Regional Organisationskoordinator

Ansvarsområder
Afdelingerne i Syd- og Sønderjylland samt Langeland-Strynø og Ærø. Understøtter afdelingernes og det regionale arbejde.

Kontakt
Absalonsgade 26, 5000 Odense C
E-mail: marianne.p@enhedslisten.dk
Mobil: 22 49 05 20

Telefontider
Alle hverdage kl. 16.00 – 18.00 samt
Onsdage kl. 10.00 – 15.00 og
Fredage kl. 9.00 – 15.00

Møder efter aftale.

 

Byrådsmedlemmer Esbjerg

 

Sarah Nørris Christensen
40 12 21 55
sac1@esbjergkommune.dk
Medlem af:
Økonomiudvalget
KL Kommunalpolitisk Topmøde
Kommunekontaktråd Syddanmark

Erik Tiedgen
21 68 23 61
ertie@esbjergkommune.dk
Medlem af:
Børn & Familieudvalget

Sidens top

 

Hjemmesiden

Multimediegruppen står for hjemmesiden.

Forslag / rettelse kan du sende til Poul Eck Sørensen på poul@peaceweb.dk

 

 

 

Oversigt:

 

About us

 

Byråd

 

Facebook

 

Forside

 

Instagram

 

Kalender 2016 - 2017

> April 2015 - april 2016

> April 2016 - april 2017

> April 2017 - april 2018

 

Kontakt

(spalte til venstre herfor)

 

Link

 

Lokale økologer

 

Nyheder

> 3. Vedenskrig - Hvordan undgår vi den?

> 30 timers arbejdsuge.

> 30'erne - er de på vej tilbage?

> Banker

> CETA og TTIP

> EU

> Fagforeninger

> Fatigdom

> Feminisme - To forslag stillet over for hinanden.

> Flygtninge

> Foldere

> Kurdere

>> Lande

>> Syrien

>> USA

> Love

> Miljø

> Nyliberalisme

> Offentlig ansat

>> Partier

>> Dansk Folkeparti

>> Socialdemokraterne

> Populisme

> Racisme

> Sikkerhedspolitikl

> World Social Forum

 

Om os

 

Oversigt

(denne spalte)

 

Twitter

 

Udvalg

 

Vi mener

Facebook - Enhedslisten Esbjerg på Facebook

Instagram - Enhedslisten Esbjerg på Instagram

Twitter - Enhedslisten Esbjerg på Twitter

YouTube - Enhedslisten Esbjergs YouTube kanal, med mange videoer optaget af os selv.

 

2017 i medierne mm:

> Januar - februar

> Marts - april

> Maj - juni

> Juli - august

> September - oktober.

> November - december

 

2016 i medierne mm:

> Januar - februar

> Marts - april

> Maj - juni

> Juli - august

> September - oktober

> November - december

Video mm

> Video mm:

Der er tale om andres optagelser og Bent Ydes optagelser (inden 2016 - herefter skal du finde vore optagelser på vores YouTube kanal)

 

YouTube

 

Sidens top

 

demo

 

Sidens top

 

hoved