hoved
forening
3
Du skal lidt ned for at se den side du vælger i menuen!
Byråd
Facebook
Forside og nyheder
Foldere
Instagram
Kalender
Kandidater
Kontakt
Link
Lokale økologer
Om os
Oversigt
Rettigheder i kommunen
Solidariske økonomier
Støt Enhedslisten
Støt hjælpe-organisationerne
Twitter
Udvalg
Underskriftsindsamlinger
Vigtige citater fra
nyhederne

Vi mener
YouTube
Du kan få vores elektoniske kalender på din telefon, computer eller tablet, klik her
Kalenderen - er sidst opdateret d. 9/11-2017.
ok Klik på RSS eller se DR om brug af RSS
Du kan også finde os på snapchat.

 

Enhedslisten - De rød-grønne - Esbjerg

Ønsker alle en god rød jul og et godt nytår.

Medlemsmøde tirsdag d. 9 januar

Sted: 3F Esbjerg Transport, Nyhavnsgade 25,
6700 Esbjerg Tid: kl. 19. Hovedemne: Forslag til Årsmødet. læs mere her

 

Forsiden > Udvalg Bliv medlem - Kontakt - Oversigt

Bliv aktiv i et udvalg / en gruppe!

Vi vil opfordre dig til at være med i et udvalg, der har din interesse.

Vi arbejder på at få flere lokale udvalg, så mange kan være aktiv inden for det område, der interesserer dem:

Kan vi få:
et gadeteaterudvalg, et kulturudvalg eller et senior udvalg op at stå?

Du er også velkomme til selv at foreslå et udvalg, der slet ikke er nævnt.

Har du lyst til at være med i et udvalg kan du sende en e-mail til kontaktpersonen for udvalget, eller har du lyst til at starte et udvalg kan du kontake Poul Eck Sørensen på esbjerg@enhedslisten.dk eller 61 67 82 49.

 

Lokale udvalg

 

Aktivitets- og Mobilitetsudvalget, AMU.

Dette udvalg står for vores uddeling af løbesedler, sommerfest og fredagscafé-arrangementer. Vi har i fredagscafeen f.eks. haft besøg af Preben Wilhjelm, der har skrevet bogen: Som en mønt på højkant.

pw
Foto: Poul Eck Sørensen

Dette udvalg står også for uddeling af løbesedler, aktiviteter på torvet mm.
Vil du gerne være med i dette udvalg, kan du kontakte Thormod H S Jensen på 26 28 64 09 eller thormod@esenet.dk

 

Baggrundsgruppen for byrådsarbejdet:

Støtter op om arbejdet i byrådet.
Vil du være med i udvalget, kan du kontakte:
Sarah Nørris Christensen
40 12 21 55
sac1@esbjergkommune.dk

 

EU-udvalget:

Hvis du vil være med i EU-udvalget,
skal du blot kontakte
John Littau
mobil 20 20 10 74
johnlittau.esbjerg@gmail.com

 

eu

 

Fagligt udvalg:

Hvis du vil du være med i det faglige udvalg,
skal du blot kontakte Thyge Kristensen
mobil 40 14 24 41
thygek@esenet.dk

 

Fredsudvalget:

Hvis du vil være med til at starte et fredsudvalg,
kan du kontakte
Poul Eck Sørensen,
61 67 82 49,
poul@peaceweb.dk

fredstegn

poul

 

Gadeteater

Har du lyst til at lave
gadeteater, kan du
kontakte på Poul på
mob 61 67 82 49 eller
poul@peaceweb.dk

 

 

 

 

one
Foto: Garry Knight, Photos taken at the climate march in London on 21st September 2014. flickr

Arbejdsgruppen Klima-Miljø-Økologi:

'Klima-Miljø-Økologi'-udvalget blev dannet i foråret 2016 og tæller pt. 5 aktive medlemmer (med plads til mange flere). Dette udvalg arbejder for tiden primært omkring lokale problematikker og udfordringer - dvs. indenfor rammerne af Esbjerg Kommune: Hvad sker der allerede - hvad har man konkret besluttet og arbejder med internt (som offentlig myndighed)? Hvilke muligheder har den enkelte borger (som privatperson) for at gøre en forskel? Hvordan kan vi i Enhedslisten arbejde på at kvalificere "kommunens klima-/miljøtilstand" i forhold til Enhedslistens politik? ... Med andre ord: Hvordan kan vi i Kommunalvalg-kampen profilere os på Enhedslistens holdninger indenfor 'Klima-Miljø-Økologi'?

På udvalgets vegne, Ulrik Storkholm

Hvis du er interesseret i at arbejde med klima, miljø og økologi, kan du kontakte:
Ulrik Storkholm
30 72 30 44
ust54598@gmail.com

 

london2

Foto: Oxfam International London March for Climate

In London, United Kingdom, 40,000 people marched on Westminster, the home of the British Parliament -flickr

 

Mulitimedieudvalget

Vi arbejder med Youtube-kanal til Enhedslisten Esbjerg, Facebook, Twitter, Instagram, video, billedredigering og hjemmeside mm.
Er det noget for dig, kan du kontakte
Niels Christian Petersen
31245401
nch.petersen@gmail.com

Forslag til hjemmesiden kan sendes til Poul Eck Sørensen
e-mail: poul@peaceweb.dk

 

somfest2

 

Musikgruppen

Har du lyst til at spille på et instrument eller synge til arrangementer og medlemsmøder, kontakt da Birgit Svendsen på
75 12 35 86

 

Solidaritetudvalget:

Et solidaritetsudvalg, der har kontakt til det landsdækkende: Palæstinaudvalg, Internationalt udvalg.
Ønsker du at deltage i solidaritetsudvalget, kan du kontakte
Ruth Mikel Jensen, der er kontaktperson i solidaritetsudvalget:
29 84 23 76
ruthmikeljensen6@gmail.com

 

Uddannelsesudvalget:

Hvis vil være med i uddannelsesudvalget, henvender du dig til:
Sabrina Louise Christiansen
22 33 07 87
sabrinac@live.dk

 

 

Centrale udvalg

 

Deltag i Enhedslistens centrale udvalg:

Nogle af Enhedslistens centrale udvalg har flere grupper / underudvalg, således er der bl.a. en Kurdistan-solidaritetsgruppe, et Europapolitisk udvalg og en Freds- og Konfliktløsningsgruppe i det Internationale Udvalg.

Der er 24 landsdækkende udvalg, som man kan tilmelde sig. Medlemmer kan tilmelde sig et centralt udvalg ved at skrive til kontaktpersonen for det pågældende udvalg.

Man kan deltage i møder i København f.eks. via Skype.

Udvalgene

 

Centrale udvalg med egen hjemmeside:

Enhedslistens Sommerlejrudvalg

Europapolitisk udvalg

Fagligt Landsudvalg

Internationalt Udvalg

Kulturudvalget

Politisk Økonomisk Udvalg

Queerudvalget

Ældrepolitisk Udvalg

 

Kontakt:

 

Jeg har en sag, som jeg mener,
at Enhedslisten Esbjerg bør tage stilling til. Skriv til esbjerg@enhedslisten.dk

Bliv medlem klik her

 

Bestyrelsen i Esbjerg og Fanø afdeling:

Poul Eck Sørensen
61 67 82 49
esbjerg@enhedslisten.dk
Kontaktperson

Lisbet Skou
esbjerg@enhedslisten.dk
Kasserer

Niels Christian Petersen
nch.petersen@gmail.com
31 24 54 01

Marianne Sylvia Petersen
mariannesylviapetersen@gmail.com
27 85 65 85

Ruth Mikel Jensen
ruthmikeljensen6@gmail.com
29 84 23 76

Thormod H S Jensen
thormod@esenet.dk
26 28 64 09

 

Sidens top

 

Afdelings udvalg

Kontaktpersoner til afdelings udvalg - Klik her

 

Socialistisk Ungdomsfront, SUF:

Phillip Rumpelthiin
50 13 50 19
esbjerg@ungdomsfront.dk
Kontaktperson
SUF Esbjerg og Jylland Syd

 

Afdelings mand i Regionsbestyrelsen

Niels Christian Petersen
nch.petersen@gmail.com
31 24 54 01

Lars Mogensen
larsmog@gmail.com
Tlf. 28 24 75 01

 

Vores kontakt til hovedbestyrelsen

Rasmus Falck Østergaard
24 52 41 48
rasmusf@enhedslisten.dk

Sidens top

 

Folketingsmedlem Sydjyllands storkreds

Henning Hyllested
33 37 50 10
Henning.Hyllested@ft.dk

 

Medlem af regionsrådet Syddanmark

Vibeke Syppli Enrum
20 46 06 03
vse@live.dk

 

Regionale organisations-koordinator

Marianne Pacarada

Regional Organisationskoordinator

Ansvarsområder
Afdelingerne i Syd- og Sønderjylland samt Langeland-Strynø og Ærø. Understøtter afdelingernes og det regionale arbejde.

Kontakt
Absalonsgade 26, 5000 Odense C
E-mail: marianne.p@enhedslisten.dk
Mobil: 22 49 05 20

Telefontider
Alle hverdage kl. 16.00 – 18.00 samt
Onsdage kl. 10.00 – 15.00 og
Fredage kl. 9.00 – 15.00

Møder efter aftale.

 

Byrådsmedlemmer Esbjerg

 

Sarah Nørris Christensen
40 12 21 55
sac1@esbjergkommune.dk
Medlem af:
Økonomiudvalget
KL Kommunalpolitisk Topmøde
Kommunekontaktråd Syddanmark

Erik Tiedgen
21 68 23 61
ertie@esbjergkommune.dk
Medlem af:
Børn & Familieudvalget

Sidens top

 

Hjemmesiden

Multimediegruppen står for hjemmesiden.

Forslag / rettelse kan du sende til Poul Eck Sørensen på poul@peaceweb.dk

 

 

 

Oversigt:

 

About us

 

Byråd

 

Facebook

 

Forside

 

Instagram

 

Kalender 2016 - 2017

> April 2015 - april 2016

> April 2016 - april 2017

> April 2017 - april 2018

 

Kontakt

(spalte til venstre herfor)

 

Link

 

Lokale økologer

 

Nyheder

> 3. Vedenskrig - Hvordan undgår vi den?

> 30 timers arbejdsuge.

> 30'erne - er de på vej tilbage?

> Banker

> CETA og TTIP

> EU

> Fagforeninger

> Fatigdom

> Feminisme - To forslag stillet over for hinanden.

> Flygtninge

> Foldere

> Kurdere

>> Lande

>> Syrien

>> USA

> Love

> Miljø

> Nyliberalisme

> Offentlig ansat

>> Partier

>> Dansk Folkeparti

>> Socialdemokraterne

> Populisme

> Racisme

> Sikkerhedspolitikl

> World Social Forum

 

Om os

 

Oversigt

(denne spalte)

 

Twitter

 

Udvalg

 

Vi mener

Facebook - Enhedslisten Esbjerg på Facebook

Instagram - Enhedslisten Esbjerg på Instagram

Twitter - Enhedslisten Esbjerg på Twitter

YouTube - Enhedslisten Esbjergs YouTube kanal, med mange videoer optaget af os selv.

 

2017 i medierne mm:

> Januar - februar

> Marts - april

> Maj - juni

> Juli - august

> September - oktober.

> November - december

 

2016 i medierne mm:

> Januar - februar

> Marts - april

> Maj - juni

> Juli - august

> September - oktober

> November - december

Video mm

> Video mm:

Der er tale om andres optagelser og Bent Ydes optagelser (inden 2016 - herefter skal du finde vore optagelser på vores YouTube kanal)

 

YouTube

 

Sidens top

 

demo

 

Sidens top

 

hoved