hoved
underskriv
3
Du skal lidt ned for at se den side du vælger i menuen!
Byråd
Facebook
Forside og nyheder
Foldere
Instagram
Kalender
Kandidater
Kontakt
Link
Lokale økologer
Om os
Oversigt
Rettigheder i kommunen
Solidariske økonomier
Støt Enhedslisten
Støt hjælpe-organisationerne
Twitter
Udvalg
Underskriftsindsamlinger
Vigtige citater fra
nyhederne

Vi mener
YouTube
Du kan få vores elektoniske kalender på din telefon, computer eller tablet, klik her
Kalenderen - er sidst opdateret d. 9/11-2017.
ok Klik på RSS eller se DR om brug af RSS
Du kan også finde os på snapchat.

 

Enhedslisten - De rød-grønne - Esbjerg

Ønsker alle en god rød jul og et godt nytår.

Medlemsmøde tirsdag d. 9 januar

Sted: 3F Esbjerg Transport, Nyhavnsgade 25,
6700 Esbjerg Tid: kl. 19. Hovedemne: Forslag til Årsmødet. læs mere her

Forsiden > Underskriftsindsamlinger Bliv medlem - Kontakt - Oversigt

Underskriftsindsamlinger:

dkForVelf2

Skriv under for velfærd
En lang række forbund på tværs af den private og den offentlige sektor, er med i en fælles underskriftsindsamling for den danske velfærd - se ovenfor.

Der bliver skåret alt for meget på velfærden. Det kan mærkes i alle sektorer og blandt både velfærdsmedarbejdere og de borgere, der har ret til velfærden. Derfor må vi stå sammen og vise politikerne, at vi vælger velfærden, før det er for sent.
Stop besparelserne. Vi vælger velfærd

Vis din støtte til velfærden og skriv under her!

Kernebudskabet i kampagnen Danmark for Velfærd er at vi ikke kan acceptere, at politikerne prioriterer skattelettelser, mens vores fælles velfærd atter bliver udsat for nedskæringer. Ligegyldigt om du er offentligt eller privat ansat, en del af de varme hænder eller ansat i industrien, så bliver du ramt, når der bliver skåret på kernevelfærd som dagpenge, skoler, ældrepleje og sikkerhed.

Med fælles front i Danmark for Velfærd, vil vi vise, at vi står sammen om, at ville kæmpe for velfærden. Det er os, der hver dag oplever, at vores velfærd er presset til det yderste. Vi vil værne om vores fælles velfærd - og vi har brug for din opbakning.

Læs mere her.

Sidens top

 

Sig nej til bidræber

Hvorfor dør bierne?
Der er flere grunde til, at bierne dør i stort tal om vinteren.
Danske landmænd sår frø, bejdset med neonikotinoider, der er stærkt giftige over for honningbier og vilde bier. Giftene gør bierne mere modtagelige over for sygdomme og parasitangreb, de mister orienteringssansen og får dermed sværere ved at overleve selv milde vintre.
Neonikotinoider bevæger sig fra markerne til de omgivende naturområder, hvor giftene findes i op til et år. Blandt andet i de vilde planter, bierne også skal leve af.
Derudover medvirker intensivt landbrug, store marker uden blomstrende afgrøder, færre vilde blomster, ændret skovbrug og klimaforandringerne til, at bierne får færre og mere opdelte steder at leve.

Hvad er neonikotinoider?
En gruppe insektgifte, der er forbudt i EU. Men den danske regering har givet landmændene dispensation, så de lige nu kan bruge bejdsede rapsfrø på mere end 150.000 hektarer marker.
Studier viser, at neonikotinoider mindsker chancen for overlevelse hos både honningbier og vilde bier.

Sverige siger nej til bidræber
Miljøstyrelsen har givet danske landmænd lov til at bruge forbudt bidræber-gift.
I Sverige, derimod, holder Kemikalieinspektionen fast i EUs forbud mod brugen af neonikotinoider og kalder dem ”ekstremt giftige for bier."

Læs mere her og underskriv

Sidens top

 

 

japanRad

Tell the Japanese government: don’t dump nuclear waste into the ocean!

Hundreds of thousands of tonnes of radioactive water could be dumped into the Pacific Ocean, if the nuclear energy giant TEPCO has its way.

TEPCO is the corporation that failed to meet the basic safety requirements that might have prevented the Fukushima Daichii emergency generators from failing when Japan was hit by a powerful earthquake and tsunami in 2011.

The consequences of dumping more nuclear waste into the marine ecosystem could be catastrophic.

But it’s not too late to stop this impending ecocide: the Japanese government still needs to give TEPCO the green light.

Sidens top

 

MS: Stop besættelsen af Palæstina
– 50 år er nok

5. juni er det 50 år siden, Israel besatte Vestbredden, Østjerusalem og Gaza. Siden da har palæstinenserne levet i ufrihed under en af den nyere verdenshistories længste besættelser. I Gaza har befolkningen i ti år levet under en blokade, der har ført til en humanitær krise.

Det skal vi ikke acceptere. Vi skal insistere på freden. Og vi skal insistere på, at en fri og levedygtig palæstinensisk stat er mulig. Vi skal holde vores politikere fast og sige: 50 år er nok!

Skriv under klik her.

 

had

EU: Kick hate out of Parliament

Sign the petition to the President of the EU Parliament and to all MEPs:
"We ask the European Parliament to suspend the Polish MEP Janusz Korwin-Mikke following his hateful remarks about women and migrants, and after making a Nazi salute in the chamber. These acts are in violation of the Parliament’s rules and betray the values of the entire EU which our Parliament is elected to defend."
More Information:

A member of the European Parliament just said that women should earn less because they "are weaker, smaller and less intelligent"! If we act right now, we can kick this hater out.

This same Polish MEP has used the Parliament to spread hate: comparing migrants to “excrements” and making a Nazi salute in the chamber! So far he has been sanctioned with symbolic fines, but now Parliament is running an investigation and if enough of us ask for his full suspension, we can make it happen.

The decision could come *any moment*. Sign now, and for International Women’s Day today, let’s urge our MEPs to kick this sexist, racist hater out of Parliament.

skriv under her.

Sidens top

 

Oxfam: Sammen kan vi udrydde fattigdommen

Haster: Et klart budskab til den danske regering

Kære Regering

Åbn øjnene og se verden omkring jer! Uligheden er blevet for ekstrem, når otte mænd ejer det samme som den fattigste halvdel af jordens befolkning, mens en ud af ni mennesker går sultne i seng hver dag.

Over hele jorden er fattige familier tvunget til at arbejde under umenneskelige forhold til alt for lave lønninger uden adgang til de mest basale ydelser som vand, uddannelse og sundhed. Og da langt størstedelen af de fattigste er kvinder, bliver kvinder ramt hårdest af uligheden.

Regeringer gør for lidt for at hjælpe, mens de priviligerede tjener milliarder på et økonomisk system, der er til deres fordel. Det gælder også jer – I kan ikke sidde på hænderne længere.

Det behøver ikke at være sådan. I kan vælge en anden vej.

Kæmp for en økonomi for mennesker – en økonomi der virker for de mange, ikke kun de få.

En økonomi hvor regeringer fra hele verden arbejder sammen om at regulere markedet til gavn for alle og for at løse de udfordringer globaliseringen bringer med sig, både i rige og fattige lande. Danmark er et stærkt forgangsland – det skal I holde fast i og vise til resten af verden.

I skal kæmpe imod den ekstreme koncentration af formuer og indkomster hos de ganske få ved at sikre, at rige mennesker og store virksomheder også betaler en fair skat af formuer og indkomster. Iskal stoppe skattely og ikke gå med på andre regeringer s konkurrence på selskabsskatter. Vi skal se lønningerne stige for almindelige mennesker i stedet for, at selskaber udbetaler en større og større del af overskuddet til aktionærerne.
I skal presse på for en massiv investering i kvalitetsuddannelse til alle. Uddannelse er fundamentet for en inkluderende økonomisk vækst og udvikling samt at alle får en stemme i deres eget liv. Uddannelse er grundlaget for, at kvinder og mænd kan bestemme over deres eget liv og fremtid.
I skal stå sammen med verdens kvinder. Kvinder er halvdelen af verden, men langt størstedelen af de fattigste. I en økonomi for mennesker har kvinder og mænd lige muligheder for at udleve deres potentialer. Den kæmpe mængde ubetalte arbejde, som kvinder laver i hjemmene og andre steder skal anerkendes og fordeles mere lige.

Vi kan og skal skabe en økonomi for mennesker, før det er for sent.

Kvindernes internationale kampdag, 8. marts, har aldrig været vigtigere. Verdens ulighed er ude af kontrol, og det er kvinderne, der bliver ramt hårdest.

Faktum er, at kvinder stadig i 2017 er udsat for massiv diskrimination. Særligt i verdens fattigste lande, men uligheden spænder også ben for kvinder i Danmark og Vesten. Din underskrift holder Danmarks regering op på at kæmpe for et nyt system, der også fungerer for kvinder.

Skriv under imod ulighed nu

For en økonomi for mennesker

Klik her

Sidens top

 

Danmarks Naturfredningsforening kæmper for, at anvendelsen af glyphosat, der anvendes i sprøjtegifte, forbydes eller at brugen reduceres kraftigt.

Vi deltager derfor i et såkaldt ECI (European Citizen Initiative) hvis mål er at organisationer fra mindst syv forskellige EU-lande skal samle én million underskrifter på et år. Lykkes dette skal EU Kommissionen reagere på initiativet.

- Vi ved, at danskerne ikke er begejstrede for sprøjtegifte og blandt andet ønsker at afskaffe brugen glyphosat på afgrøderne før høst, ligesom Danmark er verdensførende på økologi. Derfor føler jeg mig tryg ved, at vi, trods landets lidenhed, sagtens kan bidrage til at nå en million underskrifter, siger Rikke Lundsgaard, agronom og landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Målet for underskriftsindsamlingen

Målet for kampagnen er, at EU Kommissionen "foreslår for medlemslandene at indføre et forbud mod glyphosat, reformere proceduren for at godkende pesticider og indføre EU-krav om reduktion af pesticidforbruget."

En Gallup fra 2016 svarede 74 procent af de adspurgte, at de er enige eller overvejende enige i, at der skal indføres forbud mod at sprøjte korn og andre afgrøder med sprøjtegiften glyphosat ti dage inden høst.

Link til underskrifsindsamlingen

Sidens top

 

Fællesinitiativet stop CETA og TTIP
har fået hjemmeside

Stop-ceta.dk, der sætter fokus på konsekvenserne af handels- og investeringsaftalen mellem EU og Canada, den såkaldte CETA-aftale.

Sidens top

 

 

 

 

pp

Nu er det nok! Hvor mange beviser skal der til? Lux Leaks, Swiss Leaks, Panama Papers og nu Paradise Papers, der indeholder millioner af dokumenter om, hvordan mange store virksomheder undgår at betale skat.

Nu SKAL statsminister Lars Løkke skride til handling og vise, at han ikke vil finde sig i en lovgivning fuld af skattehuller! Indtil nu er det lykkedes for selskabernes lobbyister at hviske politikerne i øret, så lovene imod skattely er blevet tandløse. Det skal slutte nu.

Hver dag vi lever med skattely, accepterer vi også den grimme bagside: Skattely skaber ulighed og fastholder folk i fattigdom.

Skriv under sammen med os, og kræv handling nu.

Læs Oxfame/IBIS´s budskab og løsningsforslagene til statsministeren her.

 

hospitaler

Rengøringsassistenter i Ren Respekt beder om DIN opbakning til at holde landets hospitaler rene

Skriv under her.

I 3F Ren Respekt er vi bekymrede for udviklingen indenfor det danske sygehusvæsen. Hygiejne- og rengøringskvalitet spiller en afgørende rolle for patienternes sikkerhed og sundhed. Der er en grænse for, hvor meget man kan spare og effektivisere på vitale områder. Den grænse er nået, og nu siger mere end 500 aktive rengøringsassistenter på landsplan STOP.

Den 21. november er der valg til landets 5 regionsråd. DU kan være med til at sørge for, at politikerne bliver holdt fast på hvad de lover.

Vi beder alle regionsrådskandidater om at bakke op om vores ønsker:

- At man af hensyn til patienternes sikkerhed og sundhed, dropper produktivitetskravet i regionerne på 2% fra 2019.

- At rengøringsassistenternes arbejde certificeres eller at der stilles enslydende krav om uddannelse. Over hele landet.

- At alle personalegrupper tænkes ind i et sammenhængende sundhedssystem. Rengøringsområdet må ikke blive glemt.

Med din underskrift siger du ”Ja tak til rene hospitaler” og beder regionspolitikerne om, ikke at glemme et vigtigt og meget presset område af sundhedsvæsenet. Støt op om vores kamp for patienternes sikkerhed og sundhed.

Følg os på Facebook

 

Derfor lancerer vi nu et beslutningsforslag mod problematiske kemikalier

Derfor denne kampagne

I Coop er vi ejet af forbrugerne, og i de seneste 40 år har det været en mærkesag for os at modarbejde problematiske kemikalier i dagligvarer. Derfor har vi forbudt mange kemikalier årevis før de blev ulovlige - og særligt med Änglamark har vi vist, at det kan lade sig gøre at finde alternativer. I de senere år har mange forskere udsendt klare opfordringer til politikerne om at gribe ind, men lovgivningsprocessen går stadig meget langsomt. For langsomt, synes vi. Læs mere om baggrunden for beslutningsforslaget og vores kilder.

Klik her for at skrive under

 

End Support for Burma’s Butchers

To the leaders and foreign ministers of Britain, Germany, Italy, Japan, India and all governments providing military support to Burma:

“We are horrified by the brutal crackdown on the Rohingya people by Burma’s military. We call for an immediate suspension of financial and training support for Burma's military and government until the violence against this community is stopped, those responsible brought to justice, and the government begins a process to end the stateless limbo and religious scapegoating of these persecuted people.”

Very few had heard of Rwanda, until 800,000 people were dead. And right now in Burma, the Rohingya community is being hunted down by rampaging bands of soldiers hellbent on murder.

It’s sickening. They're even beheading tiny children.

But here’s the craziest thing -- the military behind this massacre is supported by countries like Britain, Germany and Italy!

Burma's generals have spent years building these alliances. Let's demand our governments end their support until the slaughter is stopped -- when our call is huge we’ll take out ads in media at a major global summit in a few days!

Underskriv her.

Gæste blokker på Amnesty International Australia side.

Protests across Asia over Myanmar's treatment of Rohingya Muslims CNN d. 9/9 - 2017

 

underskr

Skriv under på - Ingen højhuse i midtbyen

Nye bygninger bør tilpasses byens historiske miljø med respekt for etagehøjder og volumen således at vi fortsat sikrer en by med gode kvaliteter: lys, rum og læ og en menneskelig skala – med mulighed for fortsat at kunne opleve byens bevaringsværdige miljøer og historiske bygninger. Nyt højhusbyggeri bør placeres udenfor Esbjergs historiske centrum – og nyt byggeri i centrum bør tilpasses det eksisterende miljø. Med nye planlagte byggerier på vej kan vi nu risikere at Esbjergs harmoniske gadeforløb og centrum ødelægges på kort tid, når nye højhuse bygges i højden, skaber skygge og vind – og visuelt får de eksisterende bygninger til at se små ud. Nye bygninger bør i stedet tilpasses det omgivende miljø i respekt for den eksisterende by. I andre byer har man lært af disse fejl – nu er det på tide at også Esbjerg vågner op og passer på de fine kvaliteter Esbjerg by rummer.

Klik her for at skrive under.

Sidens top

 

Stop CETA - Skriv under

Skriv under mod CETA og TTIP

Vi opfordrer EU's institutioner og medlemslande til at stoppe forhandlingerne med USA vedrørende handelsaftalen Det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) samt at undlade at godkende Den omfattende Økonomi- og Handelsaftale (CETA) med Canada. Hovedformål: Vi ønsker at stoppe TTIP og CETA, fordi de indeholder flere problematiske elementer såsom tvistbilæggelse mellem investorer og stater (ISDS) og regler for samarbejde om regulering, der udgør en trussel mod demokratiet og retssikkerheden.

Vi ønsker at forhindre, at niveauet for beskæftigelse, sociale ydelser, miljø, beskyttelse af privatlivet og forbrugerbeskyttelse sænkes, og at offentlige ydelser (såsom vand) og kulturværdier privatiseres i uigennemsigtige forhandlinger.

Europæisk Initiativ støtter en alternativ handels- og investeringspolitik i EU.

Klik her for at skrive under.

Sidens top

 

Tag så det ansvar, Danmark! Skriv under.

Danmark vil ikke længere tage imod nogle af verdens allersvageste flygtninge – de kvoteflygtninge, FN har udpeget blandt de mest forfulgte og udsatte som f.eks syge og handikappede. Vi har ikke råd, siger både regeringen og socialdemokraterne nu.

Det har Danmark ellers haft siden 1978 – hvor vi kun var cirka halvt så rige som i dag målt i penge. Men åbenbart en helt del rigere målt i medmenneskelighed.
Med det planlagte stop for kvoteflygtninge bryder Danmark med en 38 år lang tradition om, at landene deler de mest udsatte flygtninge mellem sig. Det er meget alvorligt. Vi er aktivt med til at underminere mulighederne for at lave internationale aftaler om flygtninge. Vi er med til at tvinge de svageste flygtninge ud på synkefærdige både i Middelhavet. Og vi vender ryggen til verden på et tidspunkt, hvor flere mennesker end nogensinde før er på flugt.
Sådan er vores Danmark ikke!

Er dit Danmark heller ikke sådan? Så skriv under her og forlang, at :

Danmark fortsætter med at tage imod kvoteflygtninge på mindst samme niveau som nu
Danmark går forrest – ikke bagerst – i kampen for at lave internationale flygtningeaftaler
Danmark overholder alle internationale aftaler og konventioner om flygtninge og menneskerettigheder

Klik her

Sidens top

 

bekampFatigdom

Rul kontanthjælpsloft, 225-timersregel og integrationsydelse tilbage!

De store besparelser rammer de mest udsatte medborgere og tjener kun et formål om at straffe, kontrollere og skabe fattigdom. Især bliver mange børn ramt.

Flere organisationer og boligforeninger har været ude med triste prognoser, der siger, at mange er faretruende nær - eller reelt vil blive hjemløse som konsekvens af disse besparelser.

Der er ingen syge mennesker, der pludseligt bliver raske af at blive fattige og blive tvunget til at finde et arbejde.

Tværtimod vil folks sygdom og problemer blive større.

Grundet den forrige regerings reformer ser vi en stor gruppe parkeret på kontanthjælp, fordi det er blevet meget svært at få en førtidspension. Syge mennesker sendes i stressende ressourceforløb og langvarige jobafklaringsforløb. Der er også flyttet folk fra dagpenge eller efterløn til den lavere kontanthjælp og folk sendes udi såkaldte "nyttejobs". Antallet af reelt jobparate har ikke været så lavt siden 2008, og antallet af såkaldt "aktivitetsparate" er steget. Det vil sige, dem der ikke kan varetage et arbejde pga forskellige problemstillinger - fx psykisk sygdom eller andet.

Integrationsydelsen er umulig at leve af, så det er urealistisk at flygtningefamilier kan leve et liv uden store afsavn. Bare at finde en bolig med en husleje på omkring 2100 kr. vil blive umuligt. Det er ikke noget vi som samfund, kan byde mennesker, der er flygtet fra krig, sult og undertrykkelse.

Vi er meget bekymrede for konsekvenserne af disse besparelser og frygter yderligere fattigdom og ulighed, øget sygdom, øget kriminalitet, øget prostitution og andet.

Forskning fortæller os, at et samfund er mest velfungerende og har en større grad af lykke, sundhed, uddannelse etc. jo mere lige det er. Regeringen og støttepartierne handler stik imod den viden.

Vi mener, at det reelle sigte med disse besparelser og den store reformiver er at lægge pres på mindstelønningerne. Det er udtryk for et ideologisk ønske fra arbejdsgivere m.m om at afmontere den såkaldte 'danske model' og indføre et mere utrygt arbejdsmarked med mindskede rettigheder. I den proces er politikerne indstillet på at ofre syge, handicappede, flygtninge, børn og andre grupper - og sende dem ud i fattigdom, håbløshed og et liv med kæmpemæssige afsavn.

Derfor skal disse besparelser på de udsatte rulles tilbage. Det er i vores alles interesse. Både folk på og udenfor arbejdsmarkedet.

Der er råd til velfærd og tryghed i Danmark, og hvis de rigeste ikke unddrog kæmpemæssige formuer i skat, ville vi ifølge britisk skatteekspert have 149 milliarder ekstra i statskassen! Så lad os stoppe omfordelingen fra de fattige til de rige og sikre alle et værdigt liv.

Link til underskriftsindsamling

Tænketank: Kontanthjællpen er blevet samfundets skraldespand - Ugebrevet A4 d. 7/4 - 2016

Det er aldrig de rige, der nasser på samfundet - Poltikken d. 11/4 - 2016

Sidens top

 

In cooperation and partnership with PeaceNow, we proudly support “The Global Resolution for the Establishment of Infrastructures to Support the Culture of Peace.”

Læs resolutionen

Støt underskriftsindsamlingen - over en millard har skrevet under.

Sidens top

 

EU, stop de store skattefuskere – skriv under! Støt MS kampagne:

Første skridt i et historisk opgør med store firmaers skattespekulation kan være på vej i EU. Det er båret frem af en global folkelig bevægelse, der har fået nok af skattefusk og som kræver retfærdig skat. Det er tid til, at vi ændrer på reglerne.

Skriv under her

skattely

 

Et brev fra Verden til Trump

Dear Mr. Trump,

This is not what greatness looks like.

The world rejects your fear, hate-mongering, and bigotry. We reject your support for torture, your calls for murdering civilians, and your general encouragement of violence. We reject your denigration of women, Muslims, Mexicans, and millions of others who don’t look like you, talk like you, or pray to the same god as you.

Facing your fear we choose compassion. Hearing your despair we choose hope. Seeing your ignorance we choose understanding.

As citizens of the world, we stand united against your brand of division.

Sincerely,
[Add your name!]

Klik her for at skrive under

Sidens top

 

 

Kontakt:

 

Jeg har en sag, som jeg mener,
at Enhedslisten Esbjerg bør tage stilling til. Skriv til esbjerg@enhedslisten.dk

Bliv medlem klik her

 

Bestyrelsen i Esbjerg og Fanø afdeling:

Poul Eck Sørensen
61 67 82 49
esbjerg@enhedslisten.dk
Kontaktperson

Lisbet Skou
esbjerg@enhedslisten.dk
Kasserer

Niels Christian Petersen
nch.petersen@gmail.com
31 24 54 01

Marianne Sylvia Petersen
mariannesylviapetersen@gmail.com
27 85 65 85

Ruth Mikel Jensen
ruthmikeljensen6@gmail.com
29 84 23 76

Thormod H S Jensen
thormod@esenet.dk
26 28 64 09

 

Sidens top

 

Afdelings udvalg

Kontaktpersoner til afdelings udvalg - Klik her

 

Socialistisk Ungdomsfront, SUF:

Phillip Rumpelthiin
50 13 50 19
esbjerg@ungdomsfront.dk
Kontaktperson
SUF Esbjerg og Jylland Syd

 

Afdelings mand i Regionsbestyrelsen

Niels Christian Petersen
nch.petersen@gmail.com
31 24 54 01

Lars Mogensen
larsmog@gmail.com
Tlf. 28 24 75 01

 

Vores kontakt til hovedbestyrelsen

Rasmus Falck Østergaard
24 52 41 48
rasmusf@enhedslisten.dk

Sidens top

 

Folketingsmedlem Sydjyllands storkreds

Henning Hyllested
33 37 50 10
Henning.Hyllested@ft.dk

 

Medlem af regionsrådet Syddanmark

Vibeke Syppli Enrum
20 46 06 03
vse@live.dk

 

Regionale organisations-koordinator

Marianne Pacarada

Regional Organisationskoordinator

Ansvarsområder
Afdelingerne i Syd- og Sønderjylland samt Langeland-Strynø og Ærø. Understøtter afdelingernes og det regionale arbejde.

Kontakt
Absalonsgade 26, 5000 Odense C
E-mail: marianne.p@enhedslisten.dk
Mobil: 22 49 05 20

Telefontider
Alle hverdage kl. 16.00 – 18.00 samt
Onsdage kl. 10.00 – 15.00 og
Fredage kl. 9.00 – 15.00

Møder efter aftale.

 

Byrådsmedlemmer Esbjerg

 

Sarah Nørris Christensen
40 12 21 55
sac1@esbjergkommune.dk
Medlem af:
Økonomiudvalget
KL Kommunalpolitisk Topmøde
Kommunekontaktråd Syddanmark

Erik Tiedgen
21 68 23 61
ertie@esbjergkommune.dk
Medlem af:
Børn & Familieudvalget

Sidens top

 

Hjemmesiden

Multimediegruppen står for hjemmesiden.

Forslag / rettelse kan du sende til Poul Eck Sørensen på poul@peaceweb.dk

 

 

 

Oversigt:

 

About us

 

Byråd

 

Facebook

 

Forside

 

Instagram

 

Kalender 2016 - 2017

> April 2015 - april 2016

> April 2016 - april 2017

> April 2017 - april 2018

 

Kontakt

(spalte til venstre herfor)

 

Link

 

Lokale økologer

 

Nyheder

> 3. Vedenskrig - Hvordan undgår vi den?

> 30 timers arbejdsuge.

> 30'erne - er de på vej tilbage?

> Banker

> CETA og TTIP

> EU

> Fagforeninger

> Fatigdom

> Feminisme - To forslag stillet over for hinanden.

> Flygtninge

> Foldere

> Kurdere

>> Lande

>> Syrien

>> USA

> Love

> Miljø

> Nyliberalisme

> Offentlig ansat

>> Partier

>> Dansk Folkeparti

>> Socialdemokraterne

> Populisme

> Racisme

> Sikkerhedspolitikl

> World Social Forum

 

Om os

 

Oversigt

(denne spalte)

 

Twitter

 

Udvalg

 

Vi mener

Facebook - Enhedslisten Esbjerg på Facebook

Instagram - Enhedslisten Esbjerg på Instagram

Twitter - Enhedslisten Esbjerg på Twitter

YouTube - Enhedslisten Esbjergs YouTube kanal, med mange videoer optaget af os selv.

 

2017 i medierne mm:

> Januar - februar

> Marts - april

> Maj - juni

> Juli - august

> September - oktober.

> November - december

 

2016 i medierne mm:

> Januar - februar

> Marts - april

> Maj - juni

> Juli - august

> September - oktober

> November - december

Video mm

> Video mm:

Der er tale om andres optagelser og Bent Ydes optagelser (inden 2016 - herefter skal du finde vore optagelser på vores YouTube kanal)

 

YouTube

 

Sidens top

 

demo

 

Sidens top

 

hoved